Bo i Portugal och köpa bostad i Portugal

ATT KÖPA BOSTAD I PORTUGAL

För att flytta till Portugal och köpa en bostad i behöver du en fastighetsmäklare med god lokalkännedom och med Portugisisk Mäklarlicens. Du hehöver dessutom en lokal skatte representant (advokat el dyligt). PortugalMäklarna är en Svensk Mäklarbyrå med Portugisisk mäklarlicens och svensk samt Portugisisktalande personal. Vi upp fyller de Portugisiska kraven för att bistå dig att genomföra ditt fastighets köp. PortugalMäklarna har funnits i Portugal i över 20 år och besitter en gedigen erfarenhet och har hjälp många klienter genom året hitta sitt drömboende.

Fastighetsmarknaden i Portugal har nu hamnat i ett mycket positivt investeringsläge av det enkla skälet att man haft flera år med stillastående eller nedåt gående priser. Jämfört med andra sydeuropeiska länder framstår Portugal just nu som den marknaden med störst potential för en god framtida utveckling av fastighetspriserna. Ett av skälen är att i Portugal finns det inga bostadsområden där bara "svenskar" bor, utan här bor man ihop med Portugiserna detta gäller även ett golfboende. Det betyder att det är inte mycket annorlunda att köpa eller sälja en bostad i Portugal än i Sverige men det finns naturligtvis saker som man bör tänka på innan man gör avslut. En viktig del är att du köper en bostad i ett annat land och då är det givetvis detta lands lagar som gäller. Vissa saker skiljer sig dock åt eftersom alla mäklare har samma objekt till försäljning. Pga detta har ett visst regelverk satts upp som vi alla mäklare måste följa.

En viktig del i detta är att den Mäklare som först visar dig ett objekt till försäljning är den mäklare som har försäljningsrätten. Dvs ni kan ej i efterhand gå till en annan mäklare och köpa denna bostad. Ni är med andra ord uppbundna med denna mäklare för denna bostad (obs endast denna bostad) men har denna mäklare visat er en bostad i ett bostadsområde (ex golfboende) så har han hela försäljningsrätten där. Så ni kan ej i efterhand vända er till annan mäklare och se andra bostäder i detta projekt/bostads område där säljkontor finns eftersom ni redan är registerad för den andra Mäklaren. I vissa fall kan man bli registerar hos en mäklare även om man bara skickar en förfrågan via deras hemsida. Hemsidor med mailing listor kan vara sådanan samt även hemsidor där man får en "Teaser" med en fin bild och om man vill ha ytterligare information ber mäklaren om er mail adress och namn för att skicka ytterligare info - Detta gör att ni blir registerad kund hos dem och kan ej köpa via annan mäklare. Så var försiktig med att lämna ut namn och mail adresser till okända mäkarbyråer. 

Detta gäller även om ni ser bostad direkt hos ett projekt/golfboende (utan Mäklare) så är ni med det deras kund och kommer ej ha rätt att ha en mäklare hjälp vid ert eventuella köp.
Så tänk till en gång extra innan ni gör ett spontant ”drop in” hos ett golfprojekt eller bostadsområde som har säljkontor. Detta gäller även om ni bara via deras hemsida anmäler intresse för att få ett uppdatering om lediga bostäder. De har då ert namn på en ”send lista” vilket betyder att ni redan här anses vara deras kund. Och med det ej kan vara berättigad till Mäklare när ni är på plats i Portugal- och bostad skall alltid köpas via auktoriserad Mäklarbyrå.

Om ni hittat en bostad i ett sådant område skriv aldrig på ett reserveringskontrakt där pengar ingår
om du ej har kontaktat en advokat som läst igenom detta. De finns de projekt/ ex golfprojekt där du tror att du reserverar en bostad som du är intresserad av men kontraktet i själva verket innebär detta kontrakt något helt annat.

I Portugal äger man sin bostad med Lagfart precis som i Sverige. Detta gäller även för eventuella parkeringsplatser och förrådsutrymmen i fastigheten. Därför kan man belåna bostaden (även lägenhet) precis som en friköpt villa i Sverige och man betalar årlig fastighetskatt. För lägenheter i flerbostadshus (condominios, ibland även för fristående hus) finns det en gemensamhetsförening som tillser att de gemensamma utrymmena såsom trapphus, hissar, trädgårdsanläggningar, poolanläggning och fasader i fastigheten underhålls. Man betalar därför en månadsavgift för detta underhåll som varierar beroende på den underhålls- och servicenivå gemensamhetsföreningen valt.

  • Portugal har ca 5,5 miljoner bostäder fördelat på ca 3,5 miljoner familjer
  • Endast ca 35 % av samtliga bostäder är belånade.
  • Traditionellt äger man sin bostad och det är det vanligaste sättet att privat investera.
  • Försäljningspriserna är idag på ungefär samma nivå som för tio år sedan.

Byråkratin kring en fastighetsaffär är tyngre vilket gör att flera parter måste vara iblandade.

Du behöver en auktoriserad fastighetsmäklare med god lokal kännedom och som pratar det lokala språket och engelska. Vi har även gått steget längre och pratar även Svenska för att ge er bästa service. Det är dessutom nödvändigt att ha en lokal skatterepresentant (advokat eller liknande) För att köpa fastighet i Portugal måste man ha ett skattenummer och ev licenser för att äga en bostad. När man köper en bostad kan man antingen köpa den som ”resident” eller ”non- habitual resident. Viktigt att är att man redan i detta skede väljer rätt bosättningsform för sin ansökan om skattenummer.

Se ytterligare information under skatt & pension

Kort om köpeprocess

•Först skrivs ett sk "löfteskontakt" hos Notarien där köpare och säljare kommer överens om villkoren för affären. Handpenning och eventuella avgifter erläggs

•Viktig är att man i samband med detta ansöker om ett skattenummer. Din advokat hjälper dig.

•Sedan kontrollerar notarien att allt är rätt beträffande fastigheten dvs, ägarförhållanden, utdrag ur fastighetsregister, skatteregister, pantbrev etc

•När allt är klart träffas Mäklare, Notarie, säljare och köpare för att skriva "finalkontrakt". Slutbetalning och eventuella avgifter betalas och inflyttning sker. Ägarbytet registreras sedan med notarieakten som grund.

Kort om kostnader vid fastighets köp

• Transaktionsskatt IMT, varierar efter en skala (0-6 %) med ett maxbelopp (brytpunkt € 574.000) om 6 % på vanliga bostäder

• Notarieakten som kostar ca € 400 (statlig notarie) privata notarier kostar mer

• Stämpelskatt med 0,8 % på försäljningsvärdet

• Registreringsavgift av köp eller hypotek € 250

Utöver dessa kostnader tillkommer eventuella advokatkostnader, låneuppläggningsavgifter, översättningar etc beroende på hur affären görs upp. Som enkel tumregel kan man utgå ifrån att omkostnaderna utöver transaktionsskatten, IMT, uppgår till 1 %.

Årliga kostnader

De löpande kostnader som belöper på en fastighet, utöver el, vatten etc är:

•Fastighetsskatt som varierar mellan 0,4-0,8 % på taxeringsvärdet (0,2 % på mark för byggnation);

•Gemensamhetsföreningsavgift variabel (gäller condominios, äganderättsföreningar)

För att er etablering i det nya landet skall bli så enkel som möjligt har vi i vårt team både skattejurister samt advokater som bistår både med skattenummer samt ansökan om andra eventuella licenser. Årligen behöver du även hjälp med att betala din fastighetsskatt.

För att underlätta ytterligare er flytt till Portugal talar vi Svenska, engelska samt Portugisiska. Vi har ett stort utbud av bostäder till försäjning både Lissabon området, Estoril, Cascais med omnejd samt längst hela Algarves kustrema från väster till öster. Vi har även flertal trevliga "golf boenden för de som är intresserade. Hittar du en bostad på en annan mäklares hemsidan som vi ej har på våran hemsida - kontaka oss så visar vi den till er. Detta gäller även om ni vill se ett speciellt boende område eller ex golfprojekt. Då vi arbetar efter ett unikt koncept att vara Landstäckande på bostäder har vi ingen möjlighet att få in alla bostäder i sökfunktionen. På Algarve har vi exempelvis 10 Mäklare för att täcka upp hela kustremsan.

 

Copyrightskyddad material. © 2009 - 2014vänligen kontakta info@portugalmaklarna.se