Kostnader

Kort om kostnader vid fastighetsköp

• Transaktionsskatt IMT, varierar efter en skala (0-6 %) med ett maxbelopp (brytpunkt € 574.000) om 6 % på vanliga bostäder. Om bostaden kostar under € 90.000 är IMT 0%.

• Notarieakten som kostar ca € 450-700

• Stämpelskatt med 0,8 % på försäljningsvärdet

• Registreringsavgift av köp eller hypotek € 250

Utöver dessa kostnader tillkommer eventuella advokatkostnader, låneuppläggningsavgifter, översättningar etc beroende på hur affären görs upp. Som enkel tumregel kan man utgå ifrån att omkostnaderna utöver transaktionsskatten, IMT, uppgår till 1 %.

Årliga kostnader

De löpande kostnader som belöper på en fastighet, utöver el, vatten etc är

•Fastighetsskatt som varierar mellan 0,3-0,8 % på taxeringsvärdet (0,2 % på mark för byggnation)

•Gemensamhetsföreningsavgift variabel (condominium, äganderättsföreningar)

Tänk på att en auktoriserad mäklare i Portugal kostar dig inget extra. Det är säljaren som betalar mäklaren i en bostadsaffär.

Sök bostad