Dubbelbeskattningsavtal

Sverige och Portugal har idag, den 16 maj 2019, kommit överens om ändringar i skatteavtalet. Sverige kommer att tilldelas rätt att beskatta pension (även tjänstepension från privat sektor) från och med den 1 januari året efter det att det nya avtalet ratificerats av de båda länderna. Tidigast kan detta därmed ske den 1 januari 2020. För en person som är begränsat skattskyldig i Sverige leder detta till SINK-skatt, 25 %. Om däremot Portugal, enligt detta avtal, inför en skatt (t ex 5-10 % som det tidigare har talats om) så äger Sverige rätt att tillämpa beskattning från och med 1 januari 2023. Den stora frågan blir givetvis om/när Portugal kommer att acceptera det nya skatteavtalet. En parallell kan möjligen utgöras av omförhandlingen av skatteavtalet mellan Finland och Portugal. Efter en flerårig omförhandling togs ett nytt avtal fram, Portugal valde dock aldrig att ratificera avtalet varvid Finland, några år senare, sa upp skatteavtalet. Ha dock i åtanke att avtalet måste godkännas i båda länderna.
För dig som vill läsa mer:
Förslag om ändring i skatteavtalet (Protokoll 2019-05-16)

https://www.regeringen.se/49aa2e/contentassets/0664fd17bc3244f48c83c5bbfd96906e/protokoll-om-andring-i-skatteavtalet-mellan-sverige-och-portugal.pdf

https://www.sparsamskatt.se/lander/Portugal

Vi bevakar givetvis den fortsatta utvecklingen noga.

Den 22 maj har vi ett skatte och pensionsseminarium i Stockholm på hotell Anglais. Seminariet är fullbokat men återbudplats kan finnas maila seminar@portugalmaklarna.se för en eventuell återbudsplats. Ytterligare information www.skatteseminarium.se

______________________________________________________________________

Gamla skatteavtalet: se nedan

SFS nr: 2003:758
Departement/
myndighet: Finansdepartementet
Rubrik: Lag (2003:758) om skatteavtal mellan Sverige och
Portugal
Utfärdad: 2003-11-13
Ändring införd: t.o.m. SFS 2003:891

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och
förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst som
Sverige och Portugal undertecknade den 29 augusti 2002 skall
gälla som lag här i landet. Avtalet är avfattat på svenska,
portugisiska och engelska. Den svenska och engelska texten
framgår av bilaga till denna lag.
2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast till den
del dessa medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige
som annars skulle föreligga.
3 § Om en person som är bosatt i Sverige förvärvar inkomst som
enligt bestämmelserna i avtalet beskattas endast i Portugal,
skall sådan inkomst inte tas med vid taxeringen i Sverige.
Övergångsbestämmelser
2003:758
Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer och
tillämpas, om inte annat följer av punkt V i protokollet till
avtalet, beträffande
a) källskatter, på belopp som förvärvas den 1 januari 2000
eller senare,
b) övriga skatter på inkomst, på skatter som påförs för
beskattningsår som börjar den 1 januari 2000 eller senare.
Bilaga
Convention between the Kingdom of Sweden and the Portuguese
Republic for the avoidance of double taxation and the
prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income

The Kingdom of Sweden and the Portuguese Republic, desiring to
conclude a Convention for the avoidance of double taxation and
the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on
income, have agreed as follows:
CHAPTER I
SCOPE OF THE CONVENTION
Article 1
Persons covered
This Convention shall apply to persons who are residents of one
or both of the Contracting States.
Article 2
Taxes covered
1. This Convention shall apply to taxes on income imposed on
behalf of a Contracting State or of its political or
administrative subdivisions or local authorities, irrespective
of the manner in which they are levied.
2. There shall be regarded as taxes on income all taxes imposed
on total income or on elements of income, including taxes on
gains from the alienation of movable or immovable property as
well as taxes on capital appreciation.
3. The existing taxes to which the Convention shall apply are:
a) in the case of Portugal:
(i) Personal income tax (Imposto sobre o Rendimento das
Pessoas Singulares – IRS),
(ii) Corporate income tax (Imposto sobre o Rendimento das
Pessoas Colectivas – IRC),
(iii) Local surtax on corporate income tax (Derrama),
(hereinafter referred to as ”Portuguese tax”);
b) in the case of Sweden:
(i) The National income tax (den statliga
inkomstskatten),
(ii) The withholding tax on dividends (kupongskatten),
(iii) The income tax on non-residents (den särskilda
inkomstskatten för utomlands bosatta),
(iv) The income tax on non-resident artistes and athletes
(den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister
m.fl.),
(v) The municipal income tax (den kommunala
inkomstskatten),
(hereinafter referred to as ”Swedish tax”).

4. The Convention shall apply also to any identical or
substantially similar taxes which are imposed after the date of
signature of the Convention in addition to, or in place of, the
taxes referred to in paragraph 3. The competent authorities of
the Contracting States shall notify each other of any
substantial changes which have been made in their respective
taxation laws.
CHAPTER II
DEFINITIONS
Article 3
General definitions
1. For the purposes of this Convention, unless the context
otherwise requires:
a) the term ”Portugal” means the territory of the Portuguese
Republic situated in the European Continent, the Archipelagoes
of Azores and Madeira, the respective territorial sea and any
other zone in which, according to Portuguese and International
Law, the Portuguese Republic has sovereign rights or
jurisdiction for the purpose of exploring and exploiting,
conserving and managing the natural resources, whether living
or non-living, of the waters superjacent to the sea-bed and of
the sea-bed and its subsoil;
b) the term ”Sweden” means the Kingdom of Sweden and, when used
in a geographical sense, includes the national territory, the
territorial sea of Sweden as well as other maritime areas over
which Sweden in accordance with international law exercises
sovereign rights or jurisdiction;
c) the terms ”a Contracting State” and ”the other Contracting
State” mean Portugal or Sweden, as the context requires; the
term ”the Contracting States” means Portugal and Sweden;
d) the term ”person” includes an individual, a company and any
other body of persons;
e) the term ”company” means any body corporate or any entity
which is treated as a body corporate for tax purposes;
f) the terms ”enterprise of a Contracting State” and
”enterprise of the other Contracting State” mean respectively
an enterprise carried on by a resident of a Contracting State
and an enterprise carried on by a resident of the other
Contracting State;
g) the term ”international traffic” means any transport by ship
or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State,
except when the ship or aircraft is operated solely between
places in the other Contracting State;
h) the term ”national” means:
(1) all individuals possessing the nationality of a
Contracting State;
(2) any legal person, association or other entity
deriving its status as such from the laws in force in a
Contracting State;

i) the term ”competent authority” means:
(1) in the case of Portugal, the Minister of Finance,
the Director General of Taxation (Director Geral dos Impostos)
or their authorized representative;
(2) in the case of Sweden, the Minister of Finance, his
authorized representative or the authority which is designated
as a competent authority for the purposes of this Convention.
2. As regards the application of the Convention at any time by
a Contracting State any term not defined therein shall, unless
the context otherwise requires, have the meaning that it has at
that time under the law of that State for the purposes of the
taxes to which the Convention applies, any meaning under the
applicable tax laws of that State prevailing over a meaning
given to the term under other laws of that State.
Article 4
Resident
1. For the purposes of this Convention, the term ”resident of a
Contracting State” means any person who, under the laws of that
State, is liable to tax therein by reason of his domicile,
residence, place of management or any other criterion of a
similar nature, and also includes that State, any governmental
body or agency, political or administrative subdivision or
local authority thereof. But this term does not include any
person who is liable to tax in that State in respect only of
income from sources in that State. However, this term applies
also in the case of a Swedish partnership, but only to the
extent that the income derived by such partnership is subject
to tax in Sweden as the income of a resident, either in its
hands or in the hands of its partners.
2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an
individual is a resident of both Contracting States, then his
status shall be determined as follows:
a) he shall be deemed to be a resident only of the State in
which he has a permanent home available to him; if he has a
permanent home available to him in both States, he shall be
deemed to be a resident only of the State with which his
personal and economic relations are closer (centre of vital
interests);
b) if the State in which he has his centre of vital interests
cannot be determined, or if he has not a permanent home
available to him in either State, he shall be deemed to be a
resident only of the State in which he has an habitual abode;
c) if he has an habitual abode in both States or in neither of
them, he shall be deemed to be a resident only of the State of
which he is a national;
d) if he is a national of both States or of neither of them,
the competent authorities of the Contracting States shall
settle the question by mutual agreement.
3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person
other than an individual is a resident of both Contracting
States, the competent authorities of the Contracting States

shall endeavour to settle the question by mutual agreement.
Article 5
Permanent establishment
1. For the purposes of this Convention, the term ”permanent
establishment” means a fixed place of business through which
the business of an enterprise is wholly or partly carried on.
2. The term ”permanent establishment” includes especially:
a) a place of management;
b) a branch;
c) an office;
d) a factory;
e) a workshop; and
f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of
extraction of natural resources.
3. a) A building site or construction or installation project
constitutes a permanent establishment only if it lasts more
than six months within any twelve month period.
b) Subject to the provisions of paragraphs 4, 6 and 7 of this
Article, an enterprise of a Contracting State which is
furnishing services including consultancy services through
employees or other personnel in the other Contracting State
shall be deemed to have a permanent establishment in that other
State but only where such activity lasts for more than six
months within any twelve month period.
4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article,
the term ”permanent establishment” shall be deemed not to
include:
a) the use of facilities solely for the purpose of storage,
display or delivery of goods or merchandise belonging to the
enterprise;
b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging
to the enterprise solely for the purpose of storage, display or
delivery;
c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging
to the enterprise solely for the purpose of processing by
another enterprise;
d) the maintenance of a fixed place of business solely for the
purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting
information, for the enterprise;
e) the maintenance of a fixed place of business solely for the
purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity
of a preparatory or auxiliary character;
f) the maintenance of a fixed place of business solely for any
combination of activities mentioned in sub-paragraphs a) to e),
provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or
auxiliary character.

5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where
a person – other than an agent of an independent status to whom
paragraph 6 applies – is acting on behalf of an enterprise and
has, and habitually exercises, in a Contracting State an
authority to conclude contracts in the name of the enterprise,
that enterprise shall be deemed to have a permanent
establishment in that State in respect of any activities which
that person undertakes for the enterprise, unless the
activities of such a person are limited to those mentioned in
paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of
business, would not make this fixed place of business a
permanent establishment under the provisions of that paragraph.
6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent
establishment in a Contracting State merely because it carries
on business in that State through a broker, general commission
agent or any other agent of an independent status, provided
that such persons are acting in the ordinary course of their
business.

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting
State controls or is controlled by a company which is a
resident of the other Contracting State, or which carries on
business in that other State (whether through a permanent
establishment or otherwise), shall not of itself constitute
either company a permanent establishment of the other.
CHAPTER III
TAXATION OF INCOME
Article 6
Income from immovable property

1. Income derived by a resident of a Contracting State from
immovable property (including income from agriculture or
forestry) situated in the other Contracting State may be taxed
in that other State.

2. The term ”immovable property” shall have the meaning which
it has under the law of the Contracting State in which the
property in question is situated. The term shall in any case
include property accessory to immovable property, livestock and
equipment used in agriculture and forestry, rights to which the
provisions of general law respecting landed property apply,
buildings, usufruct of immovable property and rights to
variable or fixed payments as consideration for the working of,
or the right to work, mineral deposits, sources and other
natural resources; ships and aircraft shall not be regarded as
immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived
from the direct use, letting, or use in any other form of
immovable property.
The provisions of paragraph 1 shall also apply to income from
movable property or income derived from services connected with
the use or the right to use immovable property which, under the
taxation law of the Contracting State in which the property in
question is situated, is assimilated to income from immovable property.

4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the
income from immovable property of an enterprise and to income
from immovable property used for the performance of independent
personal services.

Article 7
Business profits

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be
taxable only in that State unless the enterprise carries on
business in the other Contracting State through a permanent
establishment situated therein. If the enterprise carries on
business as aforesaid, the profits of the enterprise may be
taxed in the other State but only so much of them as is
attributable to that permanent establishment.
2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an
enterprise of a Contracting State carries on business in the
other Contracting State through a permanent establishment
situated therein, there shall in each Contracting State be
attributed to that permanent establishment the profits which it
might be expected to make if it were a distinct and separate
enterprise engaged in the same or similar activities under the
same or similar conditions and dealing wholly independently
with the enterprise of which it is a permanent establishment.
3. In the determination of the profits of a permanent
establishment, there shall be allowed as deductions expenses
which are incurred for the purposes of the permanent
establishment, including executive and general administrative
expenses so incurred, whether in the State in which the
permanent establishment is situated or elsewhere.
4. No profits shall be attributed to a permanent establishment
by reason of the mere purchase by that permanent establishment
of goods or merchandise for the enterprise.
5. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to
be attributed to the permanent establishment shall be
determined by the same method year by year unless there is good
and sufficient reason to the contrary.
6. Where profits include items of income which are dealt with
separately in other Articles of this Convention, then the
provisions of those Articles shall not be affected by the
provisions of this Article.
Article 8
Shipping and air transport
1. Profits of an enterprise of a Contracting State from the
operation of ships or aircraft in international traffic shall
be taxable only in that State.
2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to profits
from the participation in a pool, a joint business or an
international operating agency.
Article 9

Associated enterprises
1. Where:
a) an enterprise of a Contracting State participates directly
or indirectly in the management, control or capital of an
enterprise of the other Contracting State, or
b) the same persons participate directly or indirectly in the
management, control or capital of an enterprise of a
Contracting State and an enterprise of the other Contracting
State,
and in either case conditions are made or imposed between the
two enterprises in their commercial or financial relations
which differ from those which would be made between independent
enterprises, then any profits which would, but for those
conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by
reason of those conditions, have not so accrued, may be
included in the profits of that enterprise and taxed
accordingly.
2. Where a Contracting State includes in the profits of an
enterprise of that State – and taxes accordingly – profits on
which an enterprise of the other Contracting State has been
charged to tax in that other State and the profits so included
are profits which would have accrued to the enterprise of the
first-mentioned State if the conditions made between the two
enterprises had been those which would have been made between
independent enterprises, then that other State shall make an
appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein
on those profits where that other State considers the
adjustment justified. In determining such adjustment, due
regard shall be had to the other provisions of this Convention
and the competent authorities of the Contracting States shall
if necessary consult each other.
Article 10
Dividends
1. Dividends paid by a company which is a resident of a
Contracting State to a resident of the other Contracting State
may be taxed in that other State.
2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting
State of which the company paying the dividends is a resident,
and according to the laws of that State, but if the beneficial
owner of the dividends is a resident of the other Contracting
State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the
gross amount of the dividends.
The provisions of the previous sentence shall not apply with
respect to dividends paid by a company which is a resident of a
Contracting State to a company which is a resident of the other
Contracting State with respect to which the provisions of the
Directive on the common system of taxation applicable in the
case of parent companies and subsidiaries of different Member
States (90/435/EEC) as it may be changed from time to time, are
applicable.
The competent authorities of the Contracting States may by
mutual agreement settle the mode of application of this
limitation.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in
respect of the profits out of which the dividends are paid.
3. The term ”dividends” as used in this Article means income
from shares, ”jouissance” shares or ”jouissance” rights, mining
shares, founders’ shares or other rights, not being debtclaims,
participating in profits, as well as income from other
corporate rights which is subjected to the same taxation
treatment as income from shares by the laws of the State of
which the company making the distribution is a resident.
The term ”dividends” as used in this Article also comprises
profits paid under an arrangement for participation in profits
(associação em participação).
4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the
beneficial owner of the dividends, being a resident of a
Contracting State, carries on business in the other Contracting
State of which the company paying the dividends is a resident,
through a permanent establishment situated therein, or performs
in that other State independent personal services from a fixed
base situated therein, and the holding in respect of which the
dividends are paid is effectively connected with such permanent
establishment or fixed base. In such case the provisions of
Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.
5.Where a company which is a resident of a Contracting State
derives profits or income from the other Contracting State,
that other State may not impose any tax on the dividends paid
by the company, except insofar as such dividends are paid to a
resident of that other State or insofar as the holding in
respect of which the dividends are paid is effectively
connected with a permanent establishment or a fixed base
situated in that other State nor subject the company’s
undistributed profits to a tax on the company’s undistributed
profits, even if the dividends paid or the undistributed
profits consist wholly or partly of profits or income arising
in such other State.
Article 11
Interest
1. Interest arising in a Contracting State and paid to a
resident of the other Contracting State may be taxed in that
other State.
2. However, such interest may also be taxed in the Contracting
State in which it arises and according to the laws of that
State, but if the beneficial owner of the interest is a
resident of the other Contracting State, the tax so charged
shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the
interest. The competent authorities of the Contracting States
may by mutual agreement settle the mode of application of this
limitation.
3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 interest,
mentioned in paragraph 1, shall be taxable only in the
Contracting State where the beneficial owner of the interest is
a resident if one of the following requirements is fulfilled;
(a) the payer or the recipient of the interest is the

Contracting State itself, a statutory body, a political or
administrative subdivision or a local authority thereof or the
Central Bank of a Contracting State;
(b) the interest is paid in respect of a loan granted by Caixa
Geral de Depósitos (CGD), Banco Nacional Ultramarino (BNU),
Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e Investimento
(IAPMEI), Investimento e Comércio Externo Português (ICEP),
Companhia de Seguros de Crédito (COSEC), Organismo Coordenador
do POE, Fundo de Internacionalização das Empresas Portuguesas
(FIEP) or any other institution of a public character with the
objective to promote exports or development;
(c) the interest is paid in respect of a loan granted by The
Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA),
The Swedish Export Credit Corporation (SEK), Swedfund
International AB, The Swedish Export Credits Guarantee Board
(Exportkreditnämnden) or any other institution of a public
character with the objective to promote exports or development;
(d) the interest is paid in respect of a loan granted by any
other financial institution which may be agreed upon between
the competent authorities of the Contracting States.
4. The term ”interest” as used in this Article means income
from debt-claims of every kind, whether or not secured by
mortgage and whether or not carrying a right to participate in
the debtor’s profits, and in particular, income from government
securities and income from bonds or debentures, including
premiums and prizes attaching to such securities, bonds or
debentures as well as all other income assimilated to income
from money lent by the taxation law of the State in which the
income arises. Penalty charges for late payment shall not be
regarded as interest for the purpose of this Article.
5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if
the beneficial owner of the interest, being a resident of a
Contracting State, carries on business in the other Contracting
State in which the interest arises, through a permanent
establishment situated therein, or performs in that other State
independent personal services from a fixed base situated
therein, and the debt-claim in respect of which the interest is
paid is effectively connected with such permanent establishment
or fixed base. In such case the provisions of Article 7 or
Article 14, as the case may be, shall apply.
6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State
when the payer is a resident of that State. Where, however, the
person paying the interest, whether he is a resident of a
Contracting State or not, has in a Contracting State a
permanent establishment or a fixed base in connection with
which the indebtedness on which the interest is paid was
incurred, and such interest is borne by such permanent
establishment or fixed base, then such interest shall be deemed
to arise in the State in which the permanent establishment or
fixed base is situated.
7. Where, by reason of a special relationship between the payer
and the beneficial owner or between both of them and some other
person, the amount of the interest, having regard to the debtclaim
for which it is paid, exceeds the amount which would have
been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the
absence of such relationship, the provisions of this Article
shall apply only to the last-mentioned amount. In such case,

the excess part of the payments shall remain taxable according
to the laws of each Contracting State, due regard being had to
the other provisions of this Convention.
Article 12
Royalties
1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a
resident of the other Contracting State may be taxed in that
other State.
2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting
State in which they arise, and according to the laws of that
State, but if the beneficial owner of the royalties is a
resident of the other Contracting State the tax so charged
shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the
royalties. The competent authorities of the Contracting States
may by mutual agreement settle the mode of application of this
limitation.
3. The term ”royalties” as used in this Article means payments
of any kind received as a consideration for the use of, or the
right to use, any copyright of literary, artistic or scientific
work including cinematograph films and films or tapes for radio
or television broadcasting, any patent, trade mark, design or
model, plan, secret formula or process, or for the use of, or
the right to use, industrial, commercial, or scientific
equipment, or for information concerning industrial, commercial
or scientific experience.
The term ”royalties” also includes payments in consideration
for technical assistance in connection with the use of, or the
right to use, any copyright, goods or information as referred
to under this paragraph.
4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the
beneficial owner of the royalties, being a resident of a
Contracting State, carries on business in the other Contracting
State in which the royalties arise, through a permanent
establishment situated therein, or performs in that other State
independent personal services from a fixed base situated
therein, and the right or property in respect of which the
royalties are paid is effectively connected with such permanent
establishment or fixed base. In such case the provisions of
Article 7 or Article 14, as the case may be, shall apply.
5. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State
when the payer is a resident of that State. Where, however, the
person paying the royalties, whether he is a resident of a
Contracting State or not, has in a Contracting State a
permanent establishment or a fixed base in connection with
which the obligation to pay these royalties was incurred, and
such royalties are borne by such permanent establishment or
fixed base, then such royalties shall be deemed to arise in the
State in which the permanent establishment or fixed base is
situated.
6. Where, by reason of a special relationship between the payer
and the beneficial owner or between both of them and some other
person, the amount of the royalties, having regard to the use,
right or information for which they are paid, exceeds the
amount which would have been agreed upon by the payer and the
beneficial owner in the absence of such relationship, the

provisions of this Article shall apply only to the lastmentioned
amount. In such case, the excess part of the payments
shall remain taxable according to the laws of each Contracting
State, due regard being had to the other provisions of this
Convention.
Article 13
Capital gains
1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the
alienation of immovable property referred to in Article 6 and
situated in the other Contracting State may be taxed in that
other State.
2. Gains from the alienation of movable property forming part
of the business property of a permanent establishment which an
enterprise of a Contracting State has in the other Contracting
State or of movable property pertaining to a fixed base
available to a resident of a Contracting State in the other
Contracting State for the purpose of performing independent
personal services, including such gains from the alienation of
such a permanent establishment (alone or with the whole
enterprise) or of such fixed base, may be taxed in that other
State.
3. Gains derived by a resident of a Contracting State from the
alienation of ships or aircraft operated in international
traffic or movable property pertaining to the operation of such
ships or aircraft, shall be taxable only in that State.
4. Gains derived by an individual who is a resident of a
Contracting State from the alienation of shares or other
corporate rights in an entity which is a resident of the other
Contracting State, and gains from the alienation of any other
securities which are subjected in that other State to the same
taxation treatment as gains from the alienation of such shares
or other rights, may be taxed in that other Contracting State,
but only if:
a) the individual has been a resident of that other Contracting
State at any time during the five years immediately preceding
the alienation of the shares, rights or securities; and
b) the individual was the owner of the above mentioned shares,
rights or securities while he was a resident of that other
State.
5. Gains from the alienation of any property other than that
referred to in paragraphs 1-4 shall be taxable only in the
Contracting State of which the alienator is a resident.
Article 14
Independent personal services
1. Income derived by a resident of a Contracting State in
respect of professional services or other activities of an
independent character shall be taxable only in that State.
However, in the following circumstances such income may be
taxed in the other Contracting State:
a) if he has a fixed base regularly available to him in the
other Contracting State for the purpose of performing his

activities; in such case, only so much of the income as is
attributable to that fixed base may be taxed in that other
Contracting State; or
b) if his stay in the other Contracting State is for a period
or periods amounting to or exceeding in the aggregate 183 days
in any period of 12 months; in such case, only so much of the
income as is attributable to services performed in that other
Contracting State may be taxed in that other State.
2. The term ”professional services” includes especially
independent scientific, literary, artistic, educational or
teaching activities as well as the independent activities of
physicians, lawyers, engineers, architects, dentists and
accountants.
Article 15
Dependent personal services
1. Subject to the provisions of Articles 16, 18 and 19,
salaries, wages and other similar remuneration derived by a
resident of a Contracting State in respect of an employment
shall be taxable only in that State unless the employment is
exercised in the other Contracting State. If the employment is
so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be
taxed in that other State.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration
derived by a resident of a Contracting State in respect of an
employment exercised in the other Contracting State shall be
taxable only in the first-mentioned State if:
a) the recipient is present in the other State for a period or
periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve
month period commencing or ending in the fiscal year concerned;
and
b) the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer
who is not a resident of the other State; and
c) the remuneration is not borne by a permanent establishment
or a fixed base which the employer has in the other State.
3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article,
remuneration derived in respect of an employment exercised
aboard a ship or aircraft operated in international traffic by
an enterprise of a Contracting State, may be taxed in that
State.
Article 16
Directors’ fees
Directors’ fees and other similar payments derived by a
resident of a Contracting State in his capacity as a member of
the board of directors or supervisory board (in Portugal,
conselho fiscal) or of another similar organ of a company which
is a resident of the other Contracting State may be taxed in
that other State. However, Article 15 shall apply in relation
to payments made by such a company to a member of any board or
organ referred to above in respect of the exercise of a
permanent or regular activity.

Article 17
Artistes and athletes
1. Notwithstanding the provisions of Articles 14 and 15, income
derived by a resident of a Contracting State as an entertainer,
such as a theatre, motion picture, radio or television artiste,
or a musician, or as an athlete, from his personal activities
as such exercised in the other Contracting State, may be taxed
in that other State.
2. Where income in respect of personal activities exercised by
an entertainer or an athlete in his capacity as such accrues
not to the entertainer or athlete himself but to another
person, that income may, notwithstanding the provisions of
Articles 7, 14 and 15, be taxed in the Contracting State in
which the activities of the entertainer or athlete are
exercised.
Article 18
Pensions
Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19,
pensions and other similar remuneration paid to a resident of a
Contracting State in consideration of past employment shall be
taxable only in that State.
Article 19
Government service
1. a) Salaries, wages and other similar remuneration, other
than a pension, paid by a Contracting State or a political or
administrative subdivision or a local authority thereof to an
individual in respect of services rendered to that State or
subdivision or authority shall be taxable only in that State.
b) However, such salaries, wages and other similar remuneration
shall be taxable only in the other Contracting State if the
services are rendered in that State and the individual is a
resident of that State who:
(1) is a national of that State; or
(2) did not become a resident of that State solely for
the purpose of rendering the services.
2. a) Any pension paid by, or out of funds created by, a
Contracting State or a political or administrative subdivision
or a local authority thereof to an individual in respect of
services rendered to that State or subdivision or authority
shall be taxable only in that State.
b) However, such pension shall be taxable only in the other
Contracting State if the individual is a resident of, and a
national of, that State.
3. The provisions of Articles 15, 16, 17 and 18 shall apply to
salaries, wages and other similar remuneration, and to
pensions, in respect of services rendered in connection with a
business carried on by a Contracting State or a political or
administrative subdivision or a local authority thereof.

Article 20
Students
Payments which a student or business apprentice who is or was
immediately before visiting a Contracting State a resident of
the other Contracting State and who is present in the firstmentioned
State solely for the purpose of his education or
training receives for the purpose of his maintenance, education
or training shall not be taxed in that State, provided that
such payments arise from sources outside that State.
Article 21
Other income
1. Items of income of a resident of a Contracting State,
wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of
this Convention shall be taxable only in that State.
2. The provisions of paragraph 1 shall not apply to income,
other than income from immovable property as defined in
paragraph 2 of Article 6, if the recipient of such income,
being a resident of a Contracting State, carries on business in
the other Contracting State through a permanent establishment
situated therein, or performs in that other State independent
personal services from a fixed base situated therein, and the
right or property in respect of which the income is paid is
effectively connected with such permanent establishment or
fixed base. In such case the provisions of Article 7 or Article
14, as the case may be, shall apply.
3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, items
of income of a resident of a Contracting State not dealt with
in the foregoing Articles of this Convention and arising in the
other Contracting State may also be taxed in that other State.
4. Notwithstanding any other provisions of this Convention,
disbursements under the Social Security legislation arising in
a Contracting State and paid to a resident of the other
Contracting State may be taxed in the first-mentioned State.
CHAPTER IV
METHODS FOR ELIMINATION
OF DOUBLE TAXATION
Article 22
Elimination of double taxation
1. In the case of Portugal, double taxation shall be avoided as
follows:
a) Where a resident of Portugal derives income which, in
accordance with the provisions of this Convention may be taxed
in Sweden, Portugal shall allow as a deduction from the tax on
the income of that resident an amount equal to the income tax
paid in Sweden. Such deduction shall not, however, exceed that
part of the income tax as computed before the deduction is
given, which is attributable to the income which may be taxed
in Sweden;

b) Where in accordance with any provision of the Convention
income derived by a resident of Portugal is exempt from tax in
this State Portugal may nevertheless, in calculating the amount
of tax on the remaining income of such resident, take into
account the exempted income.
2. In the case of Sweden, double taxation shall be avoided as
follows:
a) Where a resident of Sweden derives income which under the
laws of Portugal and in accordance with the provisions of this
Convention may be taxed in Portugal, Sweden shall allow –
subject to the provisions of the laws of Sweden concerning
credit for foreign tax (as it may be amended from time to time
without changing the general principle hereof) – as a deduction
from the tax on such income, an amount equal to the Portuguese
tax paid in respect of such income.
b) Where a resident of Sweden derives income which, in
accordance with the provisions of this Convention, shall be
taxable only in Portugal, Sweden may, when determining the
graduated rate of Swedish tax, take into account the income
which shall be taxable only in Portugal.
c) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph (a) of this
paragraph, dividends paid by a company which is a resident of
Portugal to a company which is a resident of Sweden shall be
exempt from Swedish tax according to the provisions of Swedish
law governing the exemption of tax on dividends paid to Swedish
companies by companies abroad.
CHAPTER V
SPECIAL PROVISIONS
Article 23
Non-discrimination
1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in
the other Contracting State to any taxation or any requirement
connected therewith, which is other or more burdensome than the
taxation and connected requirements to which nationals of that
other State in the same circumstances are or may be subjected.
This provision shall, notwithstanding the provisions of Article
1, also apply to persons who are not residents of one or both
of the Contracting States.
2. The taxation on a permanent establishment which an
enterprise of a Contracting State has in the other Contracting
State shall not be less favourably levied in that other State
than the taxation levied on enterprises of that other State
carrying on the same activities. This provision shall not be
construed as obliging a Contracting State to grant to residents
of the other Contracting State any personal allowances, reliefs
and reductions for taxation purposes on account of civil status
or family responsibilities which it grants to its own
residents.
3. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9,
paragraph 7 of Article 11, or paragraph 6 of Article 12, apply,
interest, royalties and other disbursements paid by an
enterprise of a Contracting State to a resident of the other
Contracting State shall, for the purpose of determining the

taxable profits of such enterprise, be deductible under the
same conditions as if they had been paid to a resident of the
first-mentioned State. Similarly, any debts of an enterprise of
a Contracting State to a resident of the other Contracting
State shall, for the purpose of determining the taxable capital
of such enterprise, be deductible under the same conditions as
if they had been contracted to a resident of the firstmentioned
State.
4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is
wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly,
by one or more residents of the other Contracting State, shall
not be subjected in the first-mentioned State to any taxation
or any requirement connected therewith which is other or more
burdensome than the taxation and connected requirements to
which other similar enterprises of the first-mentioned State
are or may be subjected.
5. The provisions of this Article shall, notwithstanding the
provisions of Article 2, apply to taxes of every kind and
description.
Article 24
Mutual agreement procedure
1. Where a person considers that the actions of one or both of
the Contracting States result or will result for him in
taxation not in accordance with the provisions of this
Convention, he may, irrespective of the remedies provided by
the domestic law of those States, present his case to the
competent authority of the Contracting State of which he is a
resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 23,
to that of the Contracting State of which he is a national. The
case must be presented within three years from the first
notification of the action resulting in taxation not in
accordance with the provisions of the Convention.
2. The competent authority shall endeavour, if the objection
appears to it to be justified and if it is not itself able to
arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by
mutual agreement with the competent authority of the other
Contracting State, with a view to the avoidance of taxation
which is not in accordance with the Convention. Any agreement
reached shall be implemented notwithstanding any time limits in
the domestic law of the Contracting State.
3. The competent authorities of the Contracting States shall
endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or
doubts arising as to the interpretation or application of the
Convention. They may also consult together for the elimination
of double taxation in cases not provided for in the Convention.
4. The competent authorities of the Contracting States may
communicate with each other directly for the purpose of
reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.
Article 25
Exchange of information
1. The competent authorities of the Contracting States shall
exchange such information as is necessary for the carrying out
of the provisions of this Convention or of the domestic laws of

the Contracting States concerning taxes covered by this
Convention insofar as the taxation thereunder is not contrary
to the Convention. The exchange of information is not
restricted by Article 1. Any information received by a
Contracting State shall be treated as secret in the same manner
as information obtained under the domestic laws of that State
and shall be disclosed only to persons or authorities
(including courts and administrative bodies) concerned with the
assessment or collection of, the enforcement or prosecution in
respect of, or the determination of appeals in relation to, the
taxes covered by the Convention. Such persons or authorities
shall use the information only for such purposes. They may
disclose the information in public court proceedings or in
judicial decisions.
2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed
so as to impose on a Contracting State the obligation:
a) to carry out administrative measures at variance with the
laws and administrative practice of that or of the other
Contracting State;
b) to supply information which is not obtainable under the laws
or in the normal course of the administration of that or of the
other Contracting State;
c) to supply information which would disclose any trade,
business, industrial, commercial or professional secret or
trade process, or information, the disclosure of which would be
contrary to public policy (ordre public).
Article 26
Assistance in recovery
1. The Contracting States agree to provide mutual assistance
and support for recovering, in accordance with the respective
provisions and rules of their legislation or regulations, the
taxes covered by this Convention, when these amounts are
definitely due under the laws and regulations of the
Contracting States seeking the assistance for such recovery.
2. At the request of the applicant State, the requested State
shall, with a view to the recovery of an amount of tax, take
measures of conservancy even if the claim is contested or is
not yet the subject of an instrument permitting enforcement,
insofar as such is permitted by the laws and administrative
practice of the requested State.
3. The competent authorities of the Contracting States shall
consult each other to decide the mode of application of this
Article in case they consider the rendering of assistance in
recovery of taxes feasible.
Article 27
Limitations of benefits
Notwithstanding any other provisions of this Convention, where
a) a company that is a resident of a Contracting State derives
its income primarily from other States
(i) from activities of banking, shipping, financing or

insurance or
(ii) from being the headquarters, co-ordination centre or
similar entity providing administrative services or other
support to a group of companies which carry on business
primarily in other States; and
b) except for the application of the method of elimination of
double taxation normally applied by that State, such income
would bear a significantly lower tax under the laws of that
State than income from similar activities carried out within
that State or from being the headquarters, co-ordination centre
or similar entity providing administrative services or other
support to a group of companies which carry on business in that
State, as the case may be,
any provisions of this Convention conferring an exemption or a
reduction of tax shall not apply to the income of such company
and to the dividends paid by such company.
Article 28
Diplomatic agents and consular officers
Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges
of diplomatic agents or consular officers under the general
rules of international law or under the provisions of special
agreements.
CHAPTER VI
FINAL PROVISIONS
Article 29
Entry into force
The Convention shall enter into force on the thirtieth day
after the later of the dates on which the respective
Governments have notified each other in writing that the
formalities constitutionally required in their respective
States have been complied with and its provisions shall have
effect:
a) in the case of Portugal:
(i) in respect of taxes withheld at source the fact
giving rise to them appearing on or after the first day of
January 2000;
(ii) in respect of other taxes as to income arising in
the fiscal year beginning on or after the first day of January
2000;
b) in the case of Sweden:
(i) in respect of taxes withheld at source, for amounts
paid on or after the first day of January 2000;
(ii) in respect of other taxes on income, on taxes
chargeable for any fiscal year beginning on or after the first
day of January 2000.
Article 30

Termination
This Convention shall remain in force until terminated by a
Contracting State. Either Contracting State may terminate the
Convention, through diplomatic channels, by giving written
notice of termination at least six months before the end of any
calendar year after the expiration of a period of three years
from the date of its entry into force. In such event the
Convention shall cease to have effect:
a) in the case of Portugal:
(i) in respect of taxes withheld at source, the fact
giving rise to them appearing on or after the first day of
January next following the date on which the period specified
in the said notice of termination expires;
(ii) in respect of other taxes as to income arising in
the fiscal year beginning on or after the first day of January
next following the date on which the period specified in the
said notice of termination expires;
b) in the case of Sweden:
(i) in respect of taxes withheld at source, for amounts
paid on or after the first day of January in the year next
following the end of the six month period;
(ii) in respect of other taxes on income, on taxes
chargeable for any fiscal year beginning on or after the first
day of January in the year next following the end of the six
month period.
IN WITNESS whereof the undersigned being duly authorized
thereto have signed the present Convention and have affixed
thereto their seals.
Done at Helsingborg this 29th. day of August 2002, in duplicate
in the Portuguese, Swedish and English languages, all texts
being equally authentic. In case of divergence between the
texts the English text shall prevail.
For the Kingdom of Sweden
Anna Lindh
For the Portuguese Republic
António Martins da Cruz
Protocol
At the moment of signing the Convention between the Kingdom of
Sweden and the Portuguese Republic for the Avoidance of Double
Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to
Taxes on Income, the undersigned have agreed that the following
provisions shall form an integral part of the Convention.
I. Ad Article 2, paragraph 3
1. It is agreed that the Convention also shall apply to
a) in the case of Portugal: Local immovable property tax

(Contribuição Autárquica), and
b) in the case of Sweden: the real estate tax (den statliga
fastighetsskatten).
2. The provisions in the Convention concerning income from
immovable property shall also apply, mutatis mutandis, in
relation to the taxes referred to in paragraph 1.
II. Ad Article 8
With respect to profits derived by the air transport consortium
Scandinavian Airlines System (SAS) the provisions of paragraph
1 of Article 8 shall apply only to such part of the profits as
corresponds to the participation held in that consortium by SAS
Sverige AB, the Swedish partner of SAS.
III. Ad Article 13, paragraph 3
With respect to gains derived by the air transport consortium
SAS, the provisions of this paragraph shall apply only to such
part of the gains as corresponds to the participation held in
that consortium by SAS Sverige AB, the Swedish partner of SAS.
IV. Ad Article 15, paragraph 3
Where a resident of Sweden derives remuneration in respect of
an employment exercised aboard an aircraft operated in
international traffic by the air transport consortium SAS, such
remuneration shall be taxable only in Sweden.
V. Ad Article 29
Notwithstanding the provisions of Article 29, the provisions of
Article 8 and paragraph 3 of Article 13 and respective
provisions of this Protocol shall have effect in both
Contracting States with respect to the fiscal years beginning
on or after 1 January 1985.
IN WITNESS whereof the undersigned being duly authorized
thereto have signed the present Protocol and have affixed
thereto their seals.
Done at Helsingborg this 29th day of August 2002, in duplicate
in the Portuguese, Swedish and English languages, all texts
being equally authentic. In case of divergence between the
texts the English text shall prevail.
For the Kingdom of Sweden
Anna Lindh
For the Portuguese Republic
António Martins da Cruz
Avtal mellan Konungariket Sverige och Portugisiska Republiken
för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av
skatteflykt beträffande skatter på inkomst
Konungariket Sverige och Portugisiska Republiken, som önskar
ingå ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning och
förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst, har

kommit överens om följande:
KAPITEL I
AVTALETS TILLÄMPNINGSOMRÅDE
Artikel 1
Personer på vilka avtalet tillämpas
Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en
avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.
Artikel 2
Skatter som omfattas av avtalet
1. Detta avtal tillämpas på skatter på inkomst som påförs för
en avtalsslutande stats, dess politiska eller administrativa
underavdelningars eller lokala myndigheters räkning oberoende
av det sätt på vilket skatterna tas ut.
2. Med skatter på inkomst förstås alla skatter som tas ut på
inkomst i dess helhet eller på delar av inkomst, däri
inbegripet skatter på vinst på grund av överlåtelse av lös
eller fast egendom, samt skatter på värdestegring.
3. De för närvarande utgående skatter på vilka detta avtal
tillämpas är:
a) i Portugal:
1. skatten på fysisk persons inkomst ( Imposto sobre o
Rendimento das Pessoas Singulares – IRS),
2. skatten på bolagsinkomst (Imposto sobre o Rendimento
das Pessoas Colectivas – IRC), och
3. den lokala tilläggsskatten på bolagsskatten
(Derrama),
(i det följande benämnda ”portugisisk skatt”);
b) i Sverige:
1. den statliga inkomstskatten,
2. kupongskatten,
3. den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta,
4. den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta
artister m.fl., och
5. den kommunala inkomstskatten,
(i det följande benämnda ”svensk skatt”).
4. Avtalet tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak
likartat slag, som efter undertecknandet av avtalet påförs vid
sidan av eller i stället för de skatter som anges i punkt 3. De
behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall
meddela varandra de väsentliga ändringar som gjorts i
respektive skattelagstiftning.

KAPITEL II
DEFINITIONER
Artikel 3
Allmänna definitioner
1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har vid tillämpningen
av detta avtal följande uttryck nedan angiven betydelse:
a) ”Portugal” avser Portugisiska Republikens territorium på den
Europeiska kontinenten, Azorernas och Madeiras arkipelager,
respektive territorialvatten och varje annan zon över vilken
Portugisiska Republiken i överensstämmelse med portugisisk lag
och folkrättens regler äger utöva suveräna rättigheter eller
jurisdiktion i syfte att utforska och utnyttja, bevara och
förvalta naturtillgångarna, såväl levande som döda, i vattnet
ovanför havsbottnen, på havsbottnen eller i dess underlag;
b) ”Sverige” avser Konungariket Sverige och innefattar, när
uttrycket används i geografisk betydelse, Sveriges territorium,
Sveriges territorialvatten och andra havsområden över vilka
Sverige, i överensstämmelse med folkrättens regler, utövar
suveräna rättigheter eller jurisdiktion;
c) ”en avtalsslutande stat” och ”den andra avtalsslutande
staten” avser Portugal eller Sverige, beroende på sammanhanget;
”de avtalsslutande staterna” avser Portugal och Sverige;
d) ”person” inbegriper fysisk person, bolag och annan
sammanslutning;
e) ”bolag” avser juridisk person eller annan som vid
beskattningen behandlas såsom juridisk person;
f) ”företag i en avtalsslutande stat” och ”företag i den andra
avtalsslutande staten” avser företag som bedrivs av person med
hemvist i en avtalsslutande stat respektive företag som bedrivs
av person med hemvist i den andra avtalsslutande staten;
g) ”internationell trafik” avser transport med skepp eller
luftfartyg som används av företag i en avtalsslutande stat utom
då skeppet eller luftfartyget används uteslutande mellan
platser i den andra avtalsslutande staten;
h) ”medborgare” avser:
1) fysisk person som har medborgarskap i en
avtalsslutande stat,
2) juridisk person, association eller annan
sammanslutning som bildats enligt den lagstiftning som gäller i
en avtalsslutande stat;
i) ”behörig myndighet” avser:
1) i Portugal: finansministern, Generaldirektören för
beskattning (Director Geral dos Impostos) eller deras
befullmäktigade ombud, och
2) i Sverige: finansministern, dennes befullmäktigade
ombud eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig

myndighet vid tillämpningen av detta avtal.
2. Då en avtalsslutande stat tillämpar avtalet vid en viss
tidpunkt anses, såvida inte sammanhanget föranleder annat,
varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse
som uttrycket har vid denna tidpunkt enligt den statens
lagstiftning i fråga om sådana skatter på vilka avtalet
tillämpas och skall den betydelse uttrycket har enligt gällande
skattelagstiftning i nämnda stat äga företräde framför den
betydelse uttrycket har enligt någon annan lagstiftning i denna
stat.
Artikel 4
Hemvist
1. Vid tillämpningen av detta avtal avser uttrycket ”person med
hemvist i en avtalsslutande stat” person som enligt
lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av
domicil, bosättning, plats för företagsledning eller annan
liknande omständighet och innefattar också denna stat, dess
offentligrättsliga organ eller institutioner, politiska eller
administrativa underavdelningar och lokala myndigheter. Detta
uttryck inbegriper emellertid inte person som är skattskyldig i
denna stat endast för inkomst från källa i denna stat.
Uttrycket inbegriper emellertid dessutom svenskt handelsbolag,
dock endast i den utsträckning handelsbolagets inkomst är
skattepliktig i Sverige på samma sätt som inkomst som förvärvas
av en person med hemvist där, antingen hos handelsbolaget eller
hos dess delägare.
2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har
hemvist i båda avtalsslutande staterna, bestäms hans hemvist på
följande sätt:
a) han anses ha hemvist endast i den stat där han har en bostad
som stadigvarande står till hans förfogande. Om han har en
sådan bostad i båda staterna, anses han ha hemvist endast i den
stat med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är
starkast (centrum för levnadsintressena);
b) om det inte kan avgöras i vilken stat han har centrum för
sina levnadsintressen eller om han inte i någondera staten har
en bostad som stadigvarande står till hans förfogande, anses
han ha hemvist endast i den stat där han stadigvarande vistas;
c) om han stadigvarande vistas i båda staterna eller om han
inte vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist
endast i den stat där han är medborgare;
d) om han är medborgare i båda staterna eller om han inte är
medborgare i någon av dem, skall de behöriga myndigheterna i de
avtalsslutande staterna avgöra frågan genom ömsesidig
överenskommelse.
3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 annan person än
fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, skall
de behöriga myndigheterna söka avgöra frågan genom ömsesidig
överenskommelse.
Artikel 5
Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal avser uttrycket ”fast
driftställe” en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från
vilken ett företags verksamhet helt eller delvis bedrivs.
2. Uttrycket ”fast driftställe” innefattar särskilt:
a) plats för företagsledning,
b) filial,
c) kontor,
d) fabrik,
e) verkstad, och
f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för
utvinning av naturtillgångar.
3. a) Plats för byggnads-, anläggnings- eller
installationsverksamhet utgör fast driftställe endast om
verksamheten pågår längre än sex månader under en
tolvmånadersperiod.
b) Om inte bestämmelserna i punkterna 4, 6 och 7 i denna
artikel föranleder annat, skall ett företag, som
tillhandahåller tjänster, inklusive rådgivning, genom anställda
eller annan personal i den andra avtalsslutande staten, anses
ha fast driftställe i denna andra stat men endast om denna
verksamhet pågår längre än sex månader under en
tolvmånadersperiod.
4. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses
uttrycket ”fast driftställe” inte innefatta:
a) användningen av anordningar uteslutande för lagring,
utställning eller utlämnande av företaget tillhöriga varor,
b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande
för lagring, utställning eller utlämnande,
c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande
för bearbetning eller förädling genom annat företags försorg,
d) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet
uteslutande för inköp av varor eller inhämtande av upplysningar
för företaget,
e) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet
uteslutande för att för företaget bedriva annan verksamhet av
förberedande eller biträdande art,
f) innehavet av en stadigvarande plats för affärsverksamhet
uteslutande för att kombinera verksamheter som anges i
punkterna a-e, under förutsättning att hela den verksamhet som
bedrivs från den stadigvarande platsen för affärsverksamhet på
grund av denna kombination är av förberedande eller biträdande
artikel
5. Om en person, som inte är sådan oberoende representant på
vilken punkt 6 tillämpas, är verksam för ett företag samt i en
avtalsslutande stat har och där regelmässigt använder fullmakt
att sluta avtal i företagets namn, anses detta företag – utan
hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 – ha fast

driftställe i denna stat i fråga om varje verksamhet som denna
person bedriver för företaget. Detta gäller dock inte, om den
verksamhet som denna person bedriver är begränsad till sådan
som anges i punkt 4 och som om den bedrevs från en
stadigvarande plats för affärsverksamhet inte skulle göra denna
stadigvarande plats för affärsverksamhet till fast driftställe
enligt bestämmelserna i nämnda punkt.
6. Företag anses inte ha fast driftställe i en avtalsslutande
stat endast på den grund att företaget bedriver
affärsverksamhet i denna stat genom förmedling av mäklare,
kommissionär eller annan oberoende representant, under
förutsättning att sådan person därvid bedriver sin sedvanliga
affärsverksamhet.
7. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en
avtalsslutande stat kontrollerar eller kontrolleras av ett
bolag med hemvist i den andra avtalsslutande staten eller ett
bolag som bedriver affärsverksamhet i denna andra stat
(antingen från fast driftställe eller på annat sätt), medför
inte i och för sig att någotdera bolaget utgör fast driftställe
för det andra.
KAPITEL III
BESKATTNING AV INKOMST
Artikel 6
Inkomst av fast egendom
1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar av fast egendom (däri inbegripet inkomst av lantbruk
eller skogsbruk) belägen i den andra avtalsslutande staten, får
beskattas i denna andra stat.
2. Uttrycket ”fast egendom” har den betydelse som uttrycket har
enligt lagstiftningen i den avtalsslutande stat där egendomen
är belägen. Uttrycket inbegriper dock alltid tillbehör till
fast egendom, levande och döda inventarier i lantbruk och
skogsbruk, rättigheter på vilka bestämmelserna i privaträtten
om fast egendom tillämpas, byggnader, nyttjanderätt till fast
egendom samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar
för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralförekomst,
källa eller annan naturtillgång. Skepp och luftfartyg anses
inte vara fast egendom.
3. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas på inkomst som förvärvas
genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller annan
användning av fast egendom.
Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas också på inkomst av lös
egendom eller från inkomst av tillhandahållandet av tjänster
som har samband med brukandet eller rätten att bruka fast
egendom som, enligt skattelagstiftningen i den avtalsslutande
stat i vilken den fasta egendomen är belägen, innefattas i
inkomst av fast egendom.
4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 tillämpas även på inkomst
av fast egendom som tillhör företag och på inkomst av fast
egendom som används vid självständig yrkesutövning.
Artikel 7

Inkomst av rörelse
1. Inkomst av rörelse, som företag i en avtalsslutande stat
förvärvar, beskattas endast i denna stat, såvida inte företaget
bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där
beläget fast driftställe. Om företaget bedriver rörelse på nyss
angivet sätt, får företagets inkomst beskattas i den andra
staten, men endast så stor del därav som är hänförlig till det
fasta driftstället.
2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den
andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe
hänförs, om inte bestämmelserna i punkt 3 föranleder annat, i
vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den
inkomst som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat,
om det varit ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av
samma eller liknande slag under samma eller liknande villkor
och självständigt avslutat affärer med det företag till vilket
driftstället hör.
3. Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst får avdrag
göras för utgifter som uppkommit för det fasta driftstället,
härunder inbegripna utgifter för företagets ledning och
allmänna förvaltning, oavsett om utgifterna uppkommit i den
stat där det fasta driftstället är beläget eller annorstädes.
4. Inkomst hänförs inte till fast driftställe endast av den
anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets
försorg för företaget.
5. Vid tillämpningen av föregående punkter bestäms inkomst som
är hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande
år från år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder
annat.
6. Ingår i inkomst av rörelse inkomst som behandlas särskilt i
andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa
artiklar inte av reglerna i denna artikel.
Artikel 8
Sjöfart och luftfart
1. Inkomst som förvärvas av företag i en avtalsslutande stat
genom användningen av skepp eller luftfartyg i internationell
trafik beskattas endast i denna stat.
2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas även på inkomst som
förvärvas genom deltagande i en pool, ett gemensamt företag
eller en internationell driftsorganisation.
Artikel 9
Företag med intressegemenskap
1. I fall då
a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt
deltar i ledningen eller kontrollen av ett företag i den andra
avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital,
eller
b) samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen
eller kontrollen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat

som ett företag i den andra avtalsslutande staten eller äger
del i båda dessa företags kapital, iakttas följande.
Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller
finansiella förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som
avviker från dem som skulle ha avtalats mellan av varandra
oberoende företag, får all inkomst, som utan sådana villkor
skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av
villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i
detta företags inkomst och beskattas i överensstämmelse därmed.
2. I fall då en avtalsslutande stat i inkomsten för ett företag
i denna stat inräknar – och i överensstämmelse därmed beskattar
– inkomst, för vilken ett företag i den andra avtalsslutande
staten beskattats i denna andra stat, samt den sålunda
inräknade inkomsten är sådan som skulle ha tillkommit företaget
i den förstnämnda staten om de villkor som avtalats mellan
företagen hade varit sådana som skulle ha avtalats mellan av
varandra oberoende företag, skall denna andra stat genomföra
vederbörlig justering av det skattebelopp som påförts för
inkomsten där om denna andra stat finner justeringen
berättigad. Vid sådan justering iakttas övriga bestämmelser i
detta avtal och de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande
staterna överlägger vid behov med varandra.
Artikel 10
Utdelning
1. Utdelning från bolag med hemvist i en avtalsslutande stat
till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten får
beskattas i denna andra stat.
2. Utdelningen får emellertid beskattas även i den
avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har
hemvist, enligt lagstiftningen i denna stat, men om den som har
rätt till utdelningen har hemvist i den andra avtalsslutande
staten får skatten inte överstiga 10 procent av utdelningens
bruttobelopp.
Bestämmelserna i föregående mening skall inte tillämpas på
utdelning som betalas av ett bolag med hemvist i en
avtalsslutande stat till ett bolag med hemvist i den andra
avtalsslutande staten på vilka bestämmelserna i Direktivet om
ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag och dotterbolag
hemmahörande i olika medlemsstater (90/435/EEG) i den lydelse
det framdeles kan få genom att ändras, är tillämpliga.
De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan
träffa överenskommelse om sättet att genomföra dessa
begränsningar.
Bestämmelserna i denna punkt berör inte bolagets beskattning
för den vinst av vilken utdelningen betalas.
3. Med uttrycket ”utdelning” förstås i denna artikel inkomst av
aktier, andelsbevis eller andra liknande bevis, gruvaktier,
stiftarandelar eller andra rättigheter, som inte är fordringar,
med rätt till andel i vinst, samt inkomst av andra andelar i
bolag, som enligt lagstiftningen i den stat där det utdelande
bolaget har hemvist vid beskattningen behandlas på samma sätt
som inkomst av aktier.
Uttrycket ”utdelning” i denna artikel innefattar också vinst

som betalas genom ett arrangemang med andel i vinst (associação
em participação).
4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den
som har rätt till utdelningen har hemvist i en avtalsslutande
stat och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten,
där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, från där
beläget fast driftställe eller utövar självständig
yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen
stadigvarande anordning, samt den andel på grund av vilken
utdelningen betalas äger verkligt samband med det fasta
driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall
tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.
5. Om bolag med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar
inkomst från den andra avtalsslutande staten, får denna andra
stat inte beskatta utdelning som bolaget betalar, utom i den
mån utdelningen betalas till person med hemvist i denna andra
stat eller i den mån den andel på grund av vilken utdelningen
betalas äger verkligt samband med fast driftställe eller
stadigvarande anordning i denna andra stat, och ej heller på
bolagets icke utdelade vinst ta ut en skatt som utgår på
bolagets icke utdelade vinst, även om utdelningen eller den
icke utdelade vinsten helt eller delvis utgörs av inkomst som
uppkommit i denna andra stat.
Artikel 11
Ränta
1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som
betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande
staten, får beskattas i denna andra stat.
2. Räntan får emellertid beskattas även i den avtalsslutande
stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna
stat, men om den som har rätt till räntan har hemvist i den
andra avtalsslutande staten får skatten inte överstiga 10
procent av räntans bruttobelopp. De behöriga myndigheterna i de
avtalsslutande staterna kan träffa överenskommelse om sättet
att genomföra dessa begränsningar.
3. Ränta som anges i punkt 1 beskattas, utan hinder av
bestämmelserna i punkt 2, endast i den avtalsslutande stat där
den som har rätt till räntan har hemvist om någon av följande
förutsättningar är uppfylld;
a) den som betalar eller tar emot räntan är en avtalsslutande
stat, dess offentligrättsliga organ, politiska eller
administrativa underavdelning eller lokala myndighet eller
centralbanken i en avtalsslutande stat,
b) räntan betalas på grund av ett lån beviljat av Caixa Geral
de Depósitos (CGD), Banco Nacional Ultramarino (BNU), Instituto
de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e Investimento (IAPMEI),
Investimento e Comércio Externo Português (ICEP), Companhia de
Seguros de Crédito (COSEC), Organismo Coordenador do POE, Fundo
de Internacionalização das Empresas Portuguesas (FIEP) eller av
en annan institution av offentligrättslig karaktär med syfte
att främja export eller utveckling,
c) räntan betalas på grund av ett lån beviljat av Styrelsen för
internationellt utvecklingssamarbete (SIDA), AB Svensk
Exportkredit (SEK), Swedfund International AB,

Exportkreditnämnden, eller av en annan institution av
offentligrättslig karaktär med syfte att främja export eller
utveckling,
d) räntan betalas på grund av ett lån beviljat av en annan
finansiell institution som de behöriga myndigheterna i de
avtalsslutande staterna träffar överenskommelse om.
4. Med uttrycket ”ränta” förstås i denna artikel inkomst av
varje slags fordran, antingen den säkerställts genom inteckning
i fast egendom eller inte och antingen den medför rätt till
andel i gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket avser särskilt
inkomst av värdepapper som utfärdats av staten och inkomst av
obligationer eller debentures, däri inbegripet agiobelopp och
vinster som hänför sig till sådana värdepapper, obligationer
eller debentures, liksom varje annan inkomst som innefattas i
inkomst av utlånade pengar enligt skattelagstiftningen i den
stat varifrån inkomsten härrör. Straffavgift på grund av sen
betalning anses inte som ränta vid tillämpningen av denna
artikel.
5. Bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3 tillämpas inte, om den
som har rätt till räntan har hemvist i en avtalsslutande stat
och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från
vilken räntan härrör, från där beläget fast driftställe eller
utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där
belägen stadigvarande anordning, samt den fordran för vilken
räntan betalas äger verkligt samband med det fasta driftstället
eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall tillämpas
bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.
6. Ränta anses härröra från en avtalsslutande stat om
utbetalaren är en person med hemvist i denna stat. Om
emellertid den person som betalar räntan, antingen han har
hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en
avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande
anordning i samband med vilken den skuld uppkommit för vilken
räntan betalas, och räntan belastar det fasta driftstället
eller den stadigvarande anordningen, anses räntan härröra från
den stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande
anordningen finns.
7. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och
den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan
person räntebeloppet, med hänsyn till den fordran för vilken
räntan betalas, överstiger det belopp som skulle ha avtalats
mellan utbetalaren och den som har rätt till räntan om sådana
förbindelser inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna
artikel endast på sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas
överskjutande belopp enligt lagstiftningen i vardera
avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i
detta avtal.
Artikel 12
Royalty
1. Royalty, som härrör från en avtalsslutande stat och som
betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande
staten, får beskattas i denna andra stat.
2. Sådan royalty får emellertid beskattas även i den
avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt
lagstiftningen i denna stat, men om den som har rätt till

royaltyn har hemvist i den andra avtalsslutande staten får
skatten inte överstiga 10 procent av royaltyns bruttobelopp. De
behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träffa
överenskommelse om sättet att genomföra dessa begränsningar.
3. Med uttrycket ”royalty” förstås i denna artikel varje slags
betalning som tas emot såsom ersättning för nyttjandet av eller
för rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt
eller vetenskapligt verk, häri inbegripet biograffilm och film
eller band för radio- eller televisionsutsändning, patent,
varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller
hemlig tillverkningsmetod samt för nyttjandet av eller för
rätten att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig
utrustning eller för upplysning om erfarenhetsrön av
industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.
Uttrycket ”royalty” innefattar också betalningar som utgör
ersättning för tekniskt bistånd i samband med nyttjandet av
eller i samband med rätten att nyttja sådan upphovsrätt, sådana
alster eller upplysningar som anges i denna punkt.
4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 tillämpas inte, om den
som har rätt till royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat
och bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten, från
vilken royaltyn härrör, från där beläget fast driftställe eller
utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där
belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller
egendom i fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt
samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande
anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7
respektive artikel 14.
5. Royalty anses härröra från en avtalsslutande stat om
utbetalaren är en person med hemvist i denna stat. Om,
emellertid, den person som betalar royaltyn, antingen han har
hemvist i en avtalsslutande stat eller inte, i en
avtalsslutande stat har fast driftställe eller stadigvarande
anordning i samband varmed skyldigheten att betala royaltyn
uppkommit, och royaltyn belastar det fasta driftstället eller
den stadigvarande anordningen, anses royaltyn härröra från den
stat där det fasta driftstället eller den stadigvarande
anordningen finns.
6. Då på grund av särskilda förbindelser mellan utbetalaren och
den som har rätt till royaltyn eller mellan dem båda och annan
person royaltybeloppet, med hänsyn till det nyttjande, den
rättighet eller den upplysning för vilken royaltyn betalas,
överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren
och den som har rätt till royaltyn om sådana förbindelser inte
förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på
sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp
enligt lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med
iakttagande av övriga bestämmelser i detta avtal.
Artikel 13
Realisationsvinst
1. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar på grund av överlåtelse av sådan fast egendom som
avses i artikel 6 och som är belägen i den andra avtalsslutande
staten, får beskattas i denna andra stat.
2. Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom, som utgör del

av rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag i
en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten,
eller av lös egendom, hänförlig till stadigvarande anordning
för att utöva självständig yrkesverksamhet, som person med
hemvist i en avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande
staten, får beskattas i denna andra stat. Detsamma gäller vinst
på grund av överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig
eller tillsammans med hela företaget) eller av sådan
stadigvarande anordning.
3. Vinst som person med hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar på grund av överlåtelse av skepp eller luftfartyg som
används i internationell trafik, eller lös egendom som är
hänförlig till användningen av sådana skepp eller luftfartyg,
beskattas endast i denna stat.
4. Vinst, som fysisk person med hemvist i en avtalsslutande
stat förvärvar på grund av överlåtelse av andelar eller andra
rättigheter i företag som har hemvist i den andra
avtalsslutande staten och vinst från överlåtelse av varje slag
av värdepapper, som i denna andra stat behandlas på samma sätt
som vinst vid överlåtelse av sådana andelar och andra
rättigheter, får beskattas i denna andra avtalsslutande stat,
men endast om
a) den fysiska personen har haft hemvist i denna andra
avtalsslutande stat vid något tillfälle under en femårsperiod
omedelbart före överlåtelsen av andelarna, rättigheterna eller
värdepapperna; och
b) den fysiska personen var ägare till ovan nämnda andelar,
rättigheter eller värdepapper när han hade hemvist i denna
andra stat.
5. Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som
avses i punkterna 1-4 beskattas endast i den avtalsslutande
stat där överlåtaren har hemvist.
Artikel 14
Självständig yrkesutövning
1. Inkomst, som en person med hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar genom att utöva fritt yrke eller annan självständig
verksamhet, beskattas endast i denna stat. Sådan inkomst får
emellertid beskattas i den andra avtalsslutande staten om
a) han i denna andra avtalsslutande stat har en stadigvarande
anordning, som regelmässigt står till hans förfogande för att
utöva verksamheten. I sådant fall får dock endast den del av
inkomsten som är hänförlig till denna stadigvarande anordning
beskattas i denna andra avtalsslutande stat; eller
b) han vistas i denna andra avtalsslutande stat under
tidsperiod eller tidsperioder som sammanlagt uppgår till eller
överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod. I sådant fall
får dock endast den del av inkomsten som är hänförlig till den
verksamhet som utövats i denna andra avtalsslutande stat
beskattas i denna andra stat.
2. Uttrycket ”fritt yrke” inbegriper särskilt självständig
vetenskaplig, litterär och konstnärlig verksamhet,
uppfostrings- och undervisningsverksamhet samt sådan
självständig verksamhet som läkare, advokat, ingenjör,

arkitekt, tandläkare och revisor utövar.
Artikel 15
Enskild tjänst
1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16, 18 och 19 föranleder
annat, beskattas lön och annan liknande ersättning som person
med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av
anställning, endast i denna stat, såvida inte arbetet utförs i
den andra avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna
andra stat, får ersättning som uppbärs för arbetet beskattas
där.
2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 beskattas
ersättning, som person med hemvist i en avtalsslutande stat
uppbär för arbete som utförs i den andra avtalsslutande staten,
endast i den förstnämnda staten, om
a) mottagaren vistas i den andra staten under tidsperiod eller
tidsperioder som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en
tolvmånadersperiod som börjar eller slutar under
beskattningsåret i fråga, och
b) ersättningen betalas av arbetsgivare som inte har hemvist i
den andra staten eller på dennes vägnar, samt
c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller
stadigvarande anordning som arbetsgivaren har i den andra
staten.
3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får
ersättning för arbete, som utförs ombord på skepp eller
luftfartyg, som används i internationell trafik av ett företag
i en avtalsslutande stat, beskattas i denna stat.
Artikel 16
Styrelsearvode
Styrelsearvode och annan liknande ersättning, som person med
hemvist i en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av medlem i
styrelse eller i kontrollorgan (i Portugal, conselho fiscal)
eller i annat liknande organ i bolag med hemvist i den andra
avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.
Artikel 15 skall emellertid tillämpas på ersättningar, för
utövande av stadigvarande eller regelbunden verksamhet, som
betalas av ett sådant bolag till medlem i en sådan styrelse
eller ett sådant organ som anges ovan.
Artikel 17
Artister och sportutövare
1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 14 och 15 får
inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar genom sin personliga verksamhet i den andra
avtalsslutande staten i egenskap av underhållningsartist, såsom
teater- eller filmskådespelare, radio- eller televisionsartist
eller musiker, eller i egenskap av sportutövare, beskattas i
denna andra stat.
2. I fall då inkomst genom personlig verksamhet, som
underhållningsartist eller sportutövare bedriver i denna

egenskap, inte tillfaller underhållningsartisten eller
sportutövaren själv utan annan person, får denna inkomst, utan
hinder av bestämmelserna i artiklarna 7, 14 och 15, beskattas i
den avtalsslutande stat där underhållningsartisten eller
sportutövaren bedriver verksamheten.
Artikel 18
Pension
Om inte bestämmelserna i artikel 19 punkt 2 föranleder annat,
beskattas pension och annan liknande ersättning, som med
anledning av tidigare anställning betalas till person med
hemvist i en avtalsslutande stat, endast i denna stat.
Artikel 19
Offentlig tjänst
1. a) Lön och annan liknande ersättning (med undantag för
pension), som betalas av en avtalsslutande stat, en av dess
politiska eller administrativa underavdelningar eller lokala
myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförts i
denna stats, underavdelnings eller myndighets tjänst, beskattas
endast i denna stat.
b) Sådan lön och annan liknande ersättning beskattas emellertid
endast i den andra avtalsslutande staten om arbetet utförs i
denna stat och personen i fråga har hemvist i denna stat och
1) är medborgare i denna stat, eller
2) inte fick hemvist i denna stat uteslutande för att
utföra arbetet.
2. a) Pension som betalas av, eller från fonder inrättade av,
en avtalsslutande stat, en av dess politiska eller
administrativa underavdelningar eller lokala myndigheter till
fysisk person på grund av arbete som utförts i denna stats,
underavdelnings eller myndighets tjänst, beskattas endast i
denna stat.
b) Sådan pension beskattas emellertid endast i den andra
avtalsslutande staten om personen i fråga har hemvist och är
medborgare i denna stat.
3. Bestämmelserna i artiklarna 15, 16, 17 och 18 tillämpas på
lön och annan liknande ersättning och på pension som betalas på
grund av arbete som utförts i samband med rörelse som bedrivs
av en avtalsslutande stat, en av dess politiska eller
administrativa underavdelningar eller lokala myndigheter.
Artikel 20
Studerande
Studerande eller affärspraktikant, som har eller omedelbart
före vistelsen i en avtalsslutande stat hade hemvist i den
andra avtalsslutande staten och som vistas i den förstnämnda
staten uteslutande för sin undervisning eller praktik,
beskattas inte i denna stat för belopp som han erhåller för
sitt uppehälle, sin undervisning eller praktik, under
förutsättning att beloppen härrör från källa utanför denna
stat.

Artikel 21
Annan inkomst
1. Inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar av detta
avtal beskattas endast i denna stat, oavsett varifrån inkomsten
härrör.
2. Bestämmelserna i punkt 1 tillämpas inte på inkomst, med
undantag för inkomst av fast egendom som avses i artikel 6
punkt 2, om mottagaren av inkomsten har hemvist i en
avtalsslutande stat och bedriver rörelse i den andra
avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe eller
utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där
belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller
egendom i fråga om vilken inkomsten betalas äger verkligt
samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande
anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7
respektive artikel 14.
3. Utan hinder av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 får
inkomst som person med hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar av detta
avtal och som härrör från den andra avtalsslutande staten,
beskattas i denna andra stat.
4. Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal får
utbetalningar enligt socialförsäkringslagstiftningen, som
härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till en
person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas
i den förstnämnda staten.
KAPITEL IV
METODER FÖR ATT UNDVIKA
DUBBELBESKATTNING
Artikel 22
Undanröjande av dubbelbeskattning
1. Beträffande Portugal skall dubbelbeskattning undvikas på
följande sätt:
a) Om person med hemvist i Portugal förvärvar inkomst som
enligt bestämmelserna i detta avtal får beskattas i Sverige,
skall Portugal, från skatten på denna persons inkomst avräkna
ett belopp motsvarande den skatt som betalats i Sverige.
Avräkningsbeloppet skall emellertid inte överstiga den del av
inkomstskatten, beräknad utan sådan avräkning, som belöper på
den inkomst som får beskattas i Sverige.
b) Om person med hemvist i Portugal förvärvar inkomst som
enligt bestämmelserna i detta avtal är undantagen från
beskattning i denna stat, får Portugal vid fastställandet av
skatteuttaget för återstående inkomst för sådan person beakta
den inkomst som undantagits från beskattning.
2. Beträffande Sverige skall dubbelbeskattning undvikas på
följande sätt:

a) Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt
portugisisk lagstiftning och i enlighet med bestämmelserna i
detta avtal får beskattas i Portugal, skall Sverige – med
beaktande av bestämmelserna i svensk lagstiftning beträffande
avräkning av utländsk skatt (även i den lydelse de framdeles
kan få genom att ändras utan att den allmänna princip som anges
här ändras) – från den svenska skatten på inkomsten avräkna ett
belopp motsvarande den portugisiska skatt som erlagts på
inkomsten.
b) Om person med hemvist i Sverige förvärvar inkomst som enligt
bestämmelserna i detta avtal beskattas endast i Portugal, får
Sverige vid fastställandet av skattesatsen för svensk
progressiv skatt beakta den inkomst som skall beskattas endast
i Portugal.
c) Utan hinder av bestämmelserna i a) ovan är utdelning från
bolag med hemvist i Portugal till bolag med hemvist i Sverige
undantagen från svensk skatt enligt bestämmelserna i svensk lag
om skattebefrielse för utdelning som betalas till svenska bolag
från bolag i utlandet.
KAPITEL V
SÄRSKILDA BESTÄMMELSER
Artikel 23
Förbud mot diskriminering
1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall inte i den andra
avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed
sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än
den beskattning och därmed sammanhängande krav som medborgare i
denna andra stat under samma förhållanden är eller kan bli
underkastad. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 1
tillämpas denna bestämmelse även på person som inte har hemvist
i en avtalsslutande stat eller i båda avtalsslutande staterna.
2. Beskattningen av fast driftställe, som företag i en
avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten,
skall i denna andra stat inte vara mindre fördelaktig än
beskattningen av företag i denna andra stat, som bedriver
verksamhet av samma slag. Denna bestämmelse anses inte medföra
skyldighet för en avtalsslutande stat att medge person med
hemvist i den andra avtalsslutande staten sådant personligt
avdrag vid beskattningen, sådan skattebefrielse eller
skattenedsättning på grund av civilstånd eller
försörjningsplikt mot familj som medges person med hemvist i
den egna staten.
3. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel 9 punkt 1,
artikel 11 punkt 7 eller artikel 12 punkt 6 tillämpas, är
ränta, royalty och annan betalning från företag i en
avtalsslutande stat till person med hemvist i den andra
avtalsslutande staten avdragsgilla vid bestämmandet av den
beskattningsbara inkomsten för sådant företag på samma villkor
som betalning till person med hemvist i den förstnämnda staten.
På samma sätt är skuld som företag i en avtalsslutande stat har
till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten
avdragsgill vid bestämmandet av sådant företags
beskattningsbara förmögenhet på samma villkor som skuld till
person med hemvist i den förstnämnda staten.

4. Företag i en avtalsslutande stat, vars kapital helt eller
delvis ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en
eller flera personer med hemvist i den andra avtalsslutande
staten, skall inte i den förstnämnda staten bli föremål för
beskattning eller därmed sammanhängande krav som är av annat
slag eller mer tyngande än den beskattning och därmed
sammanhängande krav som annat liknande företag i den
förstnämnda staten är eller kan bli underkastat.
5. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 2 tillämpas
bestämmelserna i denna artikel på skatter av varje slag och
beskaffenhet.
Artikel 24
Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse
1. Om en person anser att en avtalsslutande stat eller båda
avtalsslutande staterna vidtagit åtgärder som för honom medför
eller kommer att medföra beskattning som strider mot
bestämmelserna i detta avtal, kan han, utan att detta påverkar
hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i dessa
staters interna rättsordning, lägga fram saken för den behöriga
myndigheten i den avtalsslutande stat där personen har hemvist,
eller om fråga är om tilllämpning av artikel 23 punkt 1, i den
avtalsslutande stat där han är medborgare. Saken skall läggas
fram inom tre år från den tidpunkt då personen i fråga fick
vetskap om den åtgärd som givit upphov till beskattning som
strider mot bestämmelserna i avtalet.
2. Om den behöriga myndigheten finner invändningen grundad men
inte själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning,
skall myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig
överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra
avtalsslutande staten i syfte att undvika beskattning som
strider mot avtalet. Överenskommelse som träffats skall
genomföras utan hinder av tidsgränser i de avtalsslutande
staternas interna lagstiftning.
3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall
genom ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller
tvivelsmål som uppkommer i fråga om tolkningen eller
tillämpningen av avtalet. De kan även överlägga i syfte att
undanröja dubbelbeskattning i fall som inte omfattas av
avtalet.
4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan
träda i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa
överenskommelse i de fall som angivits i föregående punkter.
Artikel 25
Utbyte av upplysningar
1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall
utbyta sådana upplysningar som är nödvändiga för att tillämpa
bestämmelserna i detta avtal eller i de avtalsslutande
staternas interna lagstiftning beträffande skatter som omfattas
av avtalet, i den mån beskattningen enligt denna lagstiftning
inte strider mot avtalet. Utbytet av upplysningar begränsas
inte av artikel 1. Upplysningar som en avtalsslutande stat
mottagit skall behandlas såsom hemliga på samma sätt som
upplysningar, som erhållits enligt den interna lagstiftningen i
denna stat och får yppas endast för personer eller myndigheter

(däri inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) som
fastställer, uppbär eller indriver de skatter som omfattas av
avtalet eller handlägger åtal eller besvär i fråga om dessa
skatter. Dessa personer eller myndigheter skall använda
upplysningarna endast för sådana ändamål. De får yppa
upplysningarna vid offentlig rättegång eller i
domstolsavgöranden.
2. Bestämmelserna i punkt 1 anses inte medföra skyldighet för
en avtalsslutande stat att
a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och
administrativ praxis i denna avtalsslutande stat eller i den
andra avtalsslutande staten,
b) lämna upplysningar som inte är tillgängliga enligt
lagstiftning eller sedvanlig administrativ praxis i denna
avtalsslutande stat eller i den andra avtalsslutande staten,
c) lämna upplysningar som skulle röja affärshemlighet,
industri-, handels- eller yrkeshemlighet eller i
näringsverksamhet nyttjat förfaringssätt eller upplysningar,
vilkas överlämnande skulle strida mot allmänna hänsyn (ordre
public).
Artikel 26
Handräckning vid indrivning
1. De avtalsslutande staterna förbinder sig att i enlighet med
bestämmelser och regler i respektive stats lagar och
förordningar bistå med ömsesidig handräckning och stöd vid
indrivning av de skatter på vilka detta avtal tilllämpas när
dessa belopp förfallit till betalning enligt lagstiftningen i
den avtalsslutande stat som begär handräckningen.
2. Efter framställning av den ansökande staten skall den
anmodade staten vidta åtgärder för att säkerställa indrivning
av skatt, även om skattefordran har överklagats eller om ingen
verkställighetstitel ännu föreligger såvida det är tillåtet
enligt lag och administrativ praxis i den anmodade staten.
3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall
överlägga om sättet att genomföra tillämpningen av denna
artikel i det fall de anser att bistånd med handräckning vid
indrivning av skatter är genomförbar.
Artikel 27
Begränsning av förmåner
Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal skall, om
a) ett bolag med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar
sina inkomster huvudsakligen från andra stater
1) från bank-, sjöfarts-, finans-,
försäkringsverksamhet, eller
2) genom att vara huvudkontor, co-ordination centre
eller en liknande enhet som tillhandahåller administrativa
eller andra tjänster till en grupp av bolag som bedriver
rörelse huvudsakligen i andra stater; och

b) sådan inkomst beskattas – i andra fall än då tillämpning
sker av den metod för undvikande av dubbelbeskattning som
normalt tillämpas av denna stat – med en skattesats som är
påtagligt lägre enligt den statens lagstiftning än den som
tillämpas antingen på inkomst från liknande verksamhet som
bedrivits inom denna stat eller på inkomst från huvudkontor,
co-ordination centre eller en liknande enhet som
tillhandahåller administrativa eller andra tjänster till en
grupp av bolag som bedriver rörelse i denna stat,
bestämmelserna i detta avtal som medför undantag från eller
begränsning av beskattningen inte tillämpas på inkomst som
sådant bolag förvärvar och inte heller på utdelning som betalas
av sådant bolag.
Artikel 28
Diplomatiska företrädare och konsulära
tjänstemän
Bestämmelserna i detta avtal berör inte de privilegier vid
beskattningen som enligt folkrättens allmänna regler eller
bestämmelser i särskilda överenskommelser tillkommer
diplomatiska företrädare eller konsulära tjänstemän.
KAPITEL VI
AVSLUTANDE BESTÄMMELSER
Artikel 29
Ikraftträdande
Detta avtal träder i kraft den trettionde dagen efter den dag
då den sista av de skriftliga underrättelser – som respektive
regering skall lämna när de åtgärder vidtagits som krävs enligt
respektive stats lagstiftning – har lämnats och dess
bestämmelser skall tillämpas:
a) i Portugal
1. beträffande källskatter, om den händelse som givit
upphov till skatterna inträffat den 1 januari 2000 eller
senare;
2. beträffande andra skatter, på beskattningsår som
börjar den 1 januari 2000 eller senare;
b) i Sverige
1. beträffande källskatter, på belopp som förvärvas den
1 januari 2000 eller senare;
2. beträffande övriga skatter på inkomst, på skatter
som påförs för beskattningsår som börjar den 1 januari 2000
eller senare.
Artikel 30
Upphörande
Detta avtal förblir i kraft till dess det sägs upp av en
avtalsslutande stat. Vardera avtalsslutande staten kan på

diplomatisk väg skriftligen säga upp avtalet genom
underrättelse härom minst sex månader före utgången av något
kalenderår som följer efter utgången av en period om tre år
efter det att avtalet trädde i kraft. I händelse av sådan
uppsägning upphör avtalet att gälla:
a) i Portugal
1. beträffande källskatter, om den händelse som givit
upphov till skatterna inträffar den 1 januari det kalenderår
som följer närmast efter den dag då den tidsperiod, som
angivits i nämnda underrättelse om upphörande, har löpt ut
eller senare;
2. beträffande andra skatter, på beskattningsår som
börjar den 1 januari det kalenderår som följer närmast efter
den dag då den tidsperiod, som angivits i nämnda underrättelse
om upphörande, har löpt ut eller senare;
b) i Sverige
1. beträffande källskatter, på belopp som förvärvas den
1 januari det kalenderår som följer närmast efter utgången av
sexmånadersperioden eller senare;
2. beträffande övriga skatter på inkomst, på skatter
som påförs för beskattningsår som börjar den 1 januari det
kalenderår som följer närmast efter utgången av
sexmånadersperioden eller senare.
Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen
bemyndigade, undertecknat detta avtal och försett detsamma med
sina sigill.
Som skedde i Helsingborg den 29 augusti 2002 i två exemplar på
svenska, portugisiska och engelska språken. Alla tre språken
äger lika vitsord. För den händelse att tvist uppkommer vid
tolkningen skall dock den engelska texten äga företräde.
För Konungariket Sverige
Anna Lindh
För Portugisiska Republiken
António Martins da Cruz
Protokoll
Vid undertecknandet av avtalet mellan Konungariket Sverige och
Portugisiska Republiken för undvikande av dubbelbeskattning och
förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst, har
undertecknade kommit överens om att följande bestämmelser skall
utgöra en integrerande del av avtalet.
I. Till artikel 2 punkt 3
1. Avtalet skall också tillämpas på
a) i Portugal: lokal fastighetsskatt (Contribuição Autárquica),
och
b) i Sverige: den statliga fastighetsskatten.

2. Bestämmelserna i avtalet som avser inkomst av fast egendom
skall också tillämpas, mutatis mutandis, i fråga om de skatter
som anges i punkt 1.
II. Till artikel 8
Beträffande inkomst som förvärvas av luftfartskonsortiet
Scandinavian Airlines System (SAS) tillämpas bestämmelserna i
artikel 8 punkt 1 endast i fråga om den del av inkomsten som
motsvarar den andel i konsortiet som innehas av SAS Sverige AB,
den svenske delägaren i SAS.
III. Till artikel 13 punkt 3
Beträffande vinst som förvärvas av luftfartskonsortiet SAS
tillämpas bestämmelserna i denna punkt endast i fråga om den
del av vinsten som motsvarar den andel i konsortiet som innehas
av SAS Sverige AB, den svenske delägaren i SAS.
IV. Till artikel 15 punkt 3
Om person med hemvist i Sverige uppbär inkomst av arbete,
vilket utförs ombord på ett luftfartyg som används i
internationell trafik av luftfartskonsortiet SAS, beskattas
inkomsten endast i Sverige.
V. Till artikel 29
Utan hinder av bestämmelserna i artikel 29 skall bestämmelserna
i artikel 8 och artikel 13 punkt 3 och respektive bestämmelser
i detta protokoll tillämpas i de båda avtalsslutande staterna i
fråga om beskattningsår som börjar den 1 januari 1985 eller
senare.
Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen
bemyndigade, undertecknat detta protokoll och försett detsamma
med sina sigill.
Som skedde i Helsingborg den 29 augusti 2002 i två exemplar på
svenska, portugisiska och engelska språken. Alla tre språken
äger lika vitsord. För den händelse att tvist uppkommer vid
tolkningen skall dock den engelska texten äga företräde.
För Konungariket Sverige
Anna Lindh
För Portugisiska Republiken
António Martins da Cruz

Sök bostad