NHR-status

Beskattning, NHR-status

Portugal avstår från beskattning på dina pensionsinkomster förutsatt att:

a) inkomsten är föremål för beskattning i källstaten i enlighet med skatteavtal, eller

b) inkomsten inte härstammar från portugisisk källa

NHR-status beviljas i tio år från det att du bosätter dig i Portugal och bygger bland annat på att du de senaste fem åren före ansökan om NHR inte varit skattskyldig i Portugal.

Skatteeffekten av detta, applicerat på din svenska tjänstepension (privat sektor), blir därmed:

– 25% % skatt i Sverige

– 0 % skatt i Portugal

Sök bostad