Skatt Pension och NHR- Status i Portugal

Pensionera dig i Portugal med o% i skatt på privata tjänstepensioner. Portugal har en ny lagstiftning som medför att utländska pensioner helt kan undantas från Portugisisk beskattning i 10 år. Den nya skattereform, Non-Habitual Residence, ”NHR”, vilket skapar mycket intressanta möjligheter för personer som flyttar till landet. Din skattemässiga situation kan förbättras avsevärt och inte minst gäller detta svenska pensionsinkomster. Det förutsätter bosättning i Portugal och att man är begränsad skattskyldig och saknar väsentlig anknytning till Sverige.

Det svenska skatteavtalet med Portugal är intressant framförallt för dig som omfattas av tjänstepension från den privata sektorn. Detta eftersom skatteavtalet fastställer att beskattning endast får ske i hemviststaten, det vill säga i Portugal. Sverige får därmed inte beskatta tjänstepension från privat sektor överhuvudtaget.

Missa ej våra skatte och pension seminarium som vi anordnar i Stockholm, Göteborg, Malmö och i Portugal. Arrangör PortugalMäklarna samt Sparsam Skatt. Se hemsida www.skatteseminarium.se
Anmälan kan även ske under fliken ”seminarier” på hemsidan.

Information 2020:
Såvitt vi erfar (januari 2020) överväger Portugal att i närtid införa en skatt om 10 % på utländska pensioner för nya individer som flyttar till Portugal. Reglerna kan börja gälla från och med 31 mars 2020. Ett beslut väntas i början på februari när frågan skall behandlas i det portugisiska parlamentet. För personer som redan är bosatta i Portugal med NHR-status kommer ingen förändring att ske, enligt dessa källor. En person som står i begrepp att flytta till Portugal bör därför överväga att omgående, före 31 mars 2020, skriva sig i Portugal och ansöka om NHR-status. Detta för att säkerställa att portugisisk skattefrihet på utländsk pension kvarstår. För individer som bosätter sig i Portugal 31 mars 2020 eller senare blir skatten, baserat på ovan, 10 %. Frågan kvarstår hur Portugal avser att göra med det förslag till nytt skatteavtal mellan Sverige och Portugal som presenterades under våren 2019. www.sparsamskatt.se

Portugisisk lagstiftning

Om du ansöker om den nya NHR-statusen och uppfyller de portugisiska lagkraven för detta så förändras skattesituationen drastiskt.

Till kategorin tjänstepension privat sektor hör bland annat:

  • ITP-pension
  • 10-taggarlösningar
  • Om du har haft eget företag, pensioner som finansierats av ditt bolag
  • Utbetalningar från pensionsstiftelse
  • Direktpension tryggad via företagsägd kapitalförsäkring

Övriga pensionsinkomster beskattas med 25 % i Sverige och 10 % i Portugal med sk SINK skatt (särskild inkomst skatt personer för bosatta utomlands)

Sverige, i egenskap av källstat, får enligt skatteavtalet beskatta:

– Allmän pension

– Tjänstepension, offentlig sektor

– Privata egenfinansierade pensioner

Sammanfattning möjligheter vid bosättning i Portugal

  • Skatteavtalet Sverige-Portugal begränsar Sveriges rätt att beskatta tjänstepension från privat sektor
  • Om du ansöker om NHR-status i Portugal så utgår heller ingen portugisisk skatt på denna inkomst
  • Kapitalskatten kan ses över
  • Ingen arvs- eller förmögenhetsskatt
  • Med rätt planering och hantering kan skatten vid bolagsförsäljning undvikas helt

Förverkliga drömmen

Genom att utnyttja de lagar, regler och avtal som finns att tillgå kan din dröm om Portugal realiseras tidigare än du tror. På grund av att den effektiva skatten blir låg räcker din pension betydligt längre och du kan därmed pensionera dig flera år i förväg. Även om du flyttar till Portugal får du tillbringa stora delar av året i Sverige och äga fritidshus i Sverige. Du behåller även ditt svenska medborgarskap, din rösträtt och ditt pass.

Låt inte skatterna vara den avgörande faktorn för ditt beslut om utlandspensionering utan snarare en bonus. Fokusera istället på alla de andra positiva möjligheterna som ett boende i Portugal medför, inte minst under den kalla och mörka svenska vintern. Njut av livet – du är privilegierad som kan pensionera dig i värmen!

För ytterligare information om pensionering och skatter i Portugal se hemsidalogo sparsamskatt(1)

http://www.sparsamskatt.se Källa : – Sparsamskatt

Sök bostad