Skatt Pension och NHR- Status i Portugal

Sverige har, per den 2021-06-02, sagt upp skatteavtalet med Portugal. Ändringen träder i kraft vid utgången av 2021 och innebär att svensk pension beskattas med SINK (25 %) från och med 2022. Detta avser individ som är begränsat skattskyldig i Sverige. Uppdaterad information kommer.

Pensionera dig i Portugal med  10 % i skatt på privata tjänstepensioner. Portugal lagstiftning medför att utländska pensioner beskattas med endast 10 % i skatt. Vilket gör Portugal till ett av de mest fördelaktiga länderna i Europa att flytta till. Skattereformen, Non-Habitual Residence, ”NHR”, skapar mycket intressanta möjligheter för personer som flyttar till landet. Din skattemässiga situation kan förbättras avsevärt och inte minst gäller detta svenska pensionsinkomster. Det förutsätter bosättning i Portugal och att man är begränsad skattskyldig och saknar väsentlig anknytning till Sverige. För ytterligare information se: www.sparsamskatt.se

Det svenska skatteavtalet med Portugal är intressant framförallt för dig som omfattas av tjänstepension från den privata sektorn. Detta eftersom skatteavtalet fastställer att beskattning endast får ske i hemviststaten, det vill säga i Portugal. Sverige får därmed inte beskatta tjänstepension från privat sektor överhuvudtaget.

Missa ej våra skatte och pension seminarium som vi anordnar i Stockholm, Göteborg, Malmö och i Portugal. Arrangör PortugalMäklarna samt Sparsam Skatt. Se hemsida www.skatteseminarium.se

Portugisisk lagstiftning

Om du ansöker om den nya NHR-statusen och uppfyller de portugisiska lagkraven för detta så förändras skattesituationen drastiskt.

Till kategorin tjänstepension privat sektor hör bland annat:

  • ITP-pension
  • 10-taggarlösningar
  • Om du har haft eget företag, pensioner som finansierats av ditt bolag
  • Utbetalningar från pensionsstiftelse
  • Direktpension tryggad via företagsägd kapitalförsäkring

Övriga pensionsinkomster beskattas med 25 % i Sverige och 0 % i Portugal med sk SINK skatt (särskild inkomst skatt personer för bosatta utomlands)

Sverige, i egenskap av källstat, får enligt skatteavtalet beskatta:

– Allmän pension

– Tjänstepension, offentlig sektor

– Privata egenfinansierade pensioner

Sammanfattning möjligheter vid bosättning i Portugal

  • Skatteavtalet Sverige-Portugal begränsar Sveriges rätt att beskatta tjänstepension från privat sektor
  • Om du ansöker om NHR-status i Portugal så utgår heller ingen portugisisk skatt på denna inkomst
  • Kapitalskatten kan ses över
  • Ingen arvs- eller förmögenhetsskatt
  • Med rätt planering och hantering kan skatten vid bolagsförsäljning undvikas helt

Förverkliga drömmen

Genom att utnyttja de lagar, regler och avtal som finns att tillgå kan din dröm om Portugal realiseras tidigare än du tror. På grund av att den effektiva skatten blir låg räcker din pension betydligt längre och du kan därmed pensionera dig flera år i förväg. Även om du flyttar till Portugal får du tillbringa stora delar av året i Sverige och äga fritidshus i Sverige. Du behåller även ditt svenska medborgarskap, din rösträtt och ditt pass.

Låt inte skatterna vara den avgörande faktorn för ditt beslut om utlandspensionering utan snarare en bonus. Fokusera istället på alla de andra positiva möjligheterna som ett boende i Portugal medför, inte minst under den kalla och mörka svenska vintern. Njut av livet – du är privilegierad som kan pensionera dig i värmen!

För ytterligare information om pensionering och skatter i Portugal se hemsidalogo sparsamskatt(1)

http://www.sparsamskatt.se Källa : – Sparsamskatt

Sök bostad