Köp bostad i Portugal

Om du vill flytta till Portugal och köpa en bostad behöver du en fastighetsmäklare med god lokalkännedom och med portugisisk mäklarlicens. I affären behövs även en notarie samt en advokat. PortugalMäklarna är en svensk mäklarbyrå med portugisisk mäklarlicens. Vi upp fyller de portugisiska kraven för att bistå dig att genomföra ditt fastighets köp. PortugalMäklarna har funnits i Portugal i över 25 år och besitter en gedigen erfarenhet och har hjälp många klienter genom året hitta sitt drömboende. Vi talar både svenska och portugisiska samt har tillång till samtliga bostäder på marknaden.

Fastighetsmarknaden i Portugal har nu hamnat i ett mycket positivt investeringsläge av det enkla skälet att man haft flera år med stillastående eller nedåt gående priser. Jämfört med andra sydeuropeiska länder framstår Portugal just nu som den marknaden med störst potential för en god framtida utveckling av fastighetspriserna. Ett av skälen är att i Portugal finns det inga bostadsområden där bara ”svenskar” bor, utan här bor man bland med portugiserna. Det betyder att det är lite annorlunda att köpa eller sälja en bostad i Portugal jämfört med Sverige och det finns naturligtvis saker som man bör tänka på innan man gör avslut. En viktig del är att du köper en bostad i ett annat land och då är det givetvis landets lagar som gäller. Vissa saker skiljer sig dock åt eftersom alla mäklare har samma objekt till försäljning och uthyrning. Ett regelverk finns för oss mäklare som vi då måste följa för att det skall fungera. Nedan finner du ytterligare information om detta.

En viktig del i detta är att den mäklare som först visar dig ett objekt till försäljning (specifikt objekt) är den mäklare som har försäljningsrätten. Dvs ni kan ej i efterhand gå till en annan mäklare och just köpa denna bostad. Ni är med andra ord uppbundna med denna mäklare för denna bostad (obs endast denna bostad) men har denna mäklare visat er en bostad i ett bostadsområde (ex golfboende) så har han hela försäljningsrätten där. Så ni kan ej i efterhand vända er till annan mäklare och se samma bostad i detta område där säljkontor finns eftersom ni redan är registerad för den andra Mäklaren. I vissa fall kan man bli registerar hos en mäklare även om man bara skickar en förfrågan via deras hemsida. Hemsidor med mailing listor kan vara sådanan samt även hemsidor där man får en ”teaser” med en fin bild och om man vill ha ytterligare information ber mäklaren om er mail adress och namn för att skicka ytterligare info – Detta gör att ni blir registerad kund hos dem och kan ej köpa via annan mäklare. Så var försiktig med att lämna ut namn, telefon nummer och mail adresser till okända mäkarbyråer.

Detta gäller även om ni ser bostad direkt hos ett projekt/golfboende (utan Mäklare) så är ni med det deras kund och kommer ej ha rätt att ha en mäklare hjälp vid ert eventuella köp. Så tänk till en gång extra innan ni gör ett spontant ”drop in” hos ett golfprojekt eller bostadsområde som har säljkontor. Detta gäller även om ni bara via deras hemsida anmäler intresse för att få ett uppdatering om lediga bostäder. De har då ert namn på en ”send lista” vilket betyder att ni redan här anses vara deras kund. Och med det ej kan vara berättigad till mäklare när ni är på plats i Portugal- och bostad skall alltid köpas via auktoriserad mäklarbyrå med mäklarlicens.

Om ni hittat en bostad i ett sådant område skriv aldrig på ett reserveringskontrakt där pengar ingår om du ej har kontaktat en advokat som läst igenom detta. De finns de projekt/ ex golfprojekt där du tror att du reserverar en bostad som du är intresserad av men kontraktet i själva verket innebär detta kontrakt något helt annat.

I Portugal äger man sin bostad med lagfart precis som i Sverige. Detta gäller även för eventuella parkeringsplatser och förrådsutrymmen i fastigheten. Därför kan man belåna bostaden (även lägenhet) precis som en friköpt villa i Sverige och man betalar årlig fastighetskatt. För lägenheter i flerbostadshus (condominios, ibland även för fristående hus) finns det en gemensamhetsförening som tillser att de gemensamma utrymmena såsom trapphus, hissar, trädgårdsanläggningar, poolanläggning och fasader i fastigheten underhålls. Man betalar därför en månadsavgift för detta underhåll som varierar beroende på den underhålls- och servicenivå gemensamhetsföreningen valt.

  • Portugal har ca 5,5 miljoner bostäder fördelat på ca 3,5 miljoner familjer
  • Endast ca 35 % av samtliga bostäder är belånade.
  • Traditionellt äger man sin bostad och det är det vanligaste sättet att privat investera.
  • Försäljningspriserna är idag på ungefär samma nivå som för tio år sedan.

Byråkratin kring en fastighetsaffär är tyngre vilket gör att flera parter måste vara iblandade.

Du behöver en auktoriserad fastighetsmäklare med god lokal kännedom och som pratar det lokala språket och engelska. Vi har även gått steget längre och talar Portugisiska, svenska och engleksa för att ge er bästa service. Det är dessutom nödvändigt enligt lag att ha en lokal skatterepresentant (advokat eller liknande) när man köper bostad. För att köpa fastighet i Portugal måste man ha ett skattenummer och ev licenser för att äga en bostad. När man köper en bostad kan man antingen köpa den som ”resident” eller ”non-resident. Viktigt att är att man redan i detta skede väljer rätt bosättningsform för sin ansökan om skattenummer.

Se ytterligare information under skatt & pension

Årliga kostnader

De löpande kostnader som belöper på en fastighet, utöver el, vatten etc är:

•Fastighetsskatt som varierar mellan 0,4-0,8 % på taxeringsvärdet (0,2 % på mark för byggnation);

•Gemensamhetsföreningsavgift variabel (gäller condominios, äganderättsföreningar)

För att er etablering i det nya landet skall bli så enkel som möjligt har vi i vårt team både skattejurister samt advokater som bistår både med skattenummer samt ansökan om andra eventuella licenser. Årligen behöver du även hjälp med att betala din fastighetsskatt.

För att underlätta ytterligare er flytt till Portugal talar vi Svenska, engelska samt portugisiska. Vi har ett stort utbud av bostäder till försäjning både Lissabon området, Estoril, Cascais med omnejd samt längst hela Algarves kustrema från väster till öster. Hittar du en bostad på en annan mäklares hemsidan som vi ej har på våran hemsida – kontaka oss så visar vi den till er. Detta gäller även om ni vill se ett speciellt boende område eller ex golfprojekt. Då vi arbetar efter ett unikt koncept att vara ”landstäckande” på bostäder har vi ingen möjlighet att få in alla bostäder i sökfunktionen på hemsidan. Utan hittar ni något blir intresserade av på annan mäklares hemisdan går det bra att skicka länken till oss så tar vi fram denna till er visning. Vi har mäklare utspridda över hela Portugal så hör bara av er vad ni vill se så löser vi detta. Vi finns dessutom på plats året runt i Portugal.

Sök bostad