Köp bostad i Portugal

Om du vill flytta till Portugal och köpa en bostad behöver du en fastighetsmäklare, gärna med god lokalkännedom och med mäklarlicens i Portugal. Byråkratin kring en fastighetsaffär är tyngre vilket gör att flera parter måste vara iblandade därav behöves även en notarie samt en advokat. PortugalMäklarna är en i Portugal registrerad mäklarbyrå som uppfyller de portugisiska lagkraven för att bistå dig att genomföra ditt fastighetsköp. Men över 25 års erfarenhet och boende i Portugal har vi en utmärkt lokalkännedom som ger dig bästa förutsättningarna för att förverkliga dina drömmar.  Genom åren har vi hjälpt många nordbor att hitta sitt drömboende. Vi talar både svenska, portugisiska och engelska samt har tillgång till samtliga bostäder på marknaden. Tänk på att när du köper en bostad i annat land är det landets lagar och regelverk som gäller. Så även om vi bistår dig på svenska så är det portugisisk  lag som styr ett bostadsköp.

I Portugal är samtliga bostäder ägarbostäder och man äger sin lägenhet på samma sätt som man äger en villa i Sverige. Detta gäller även för eventuella parkeringsplatser och förrådsutrymmen i fastigheten. Därför kan man belåna bostaden precis som en friköpt villa i Sverige och man betalar årlig fastighetskatt. För lägenheter i flerbostadshus (condominium) finns det en gemensamhetsförening som tillser att de gemensamma utrymmena såsom trapphus, hissar, trädgårdsanläggningar, poolanläggning och fasader i fastigheten underhålls. Man betalar därför en månadsavgift för detta underhåll som varierar beroende på den underhåll och servicenivå gemensamhetsföreningen valt. Bostadsrätter finns ej i Portugal.

För att köpa fastighet i Portugal måste man ha ett skattenummer. När man köper en bostad kan man antingen köpa den som ”resident” eller ”non-resident. Viktigt att är att man väljer rätt bosättningsform för sin ansökan om skattenummer om tanken var att ansöka om skattestatusen – NHR.

Att köpa eller sälja en bostad i Portugal fungerar inte som vi är vana vid i Sverige. Och det finns naturligtvis saker som man bör tänka på innan man gör avslut. En viktig del är att du köper en bostad i ett annat land och då är det givetvis det landets lagar och regler som gäller. Ta reda på vilka skyldigheter du har som köpare vid bostadsköp i Portugal.

Som köpare ansvarar du för att noggrant undersöka bostaden innan du skriver på köpekontraktet. Det är inte mäklarens jobb att göra undersökningen. Du köper en bostad i det skick den visades till dig och flyttstädning ingår sällan.

Den mäklare som först visar dig ett specifikt objekt är den mäklare som har försäljningsrätten dvs ni kan ej i efterhand gå till en annan mäklare och köpa just denna bostad. I vissa fall kan man bli registrerad på samtliga bostäder i ett bostadblock (condominium) även om man endast sett 1 bostad där. Hemsidor att undvika är där man får en ”teaser” dvs en fin bostad med vacker bild till reducerat pris fast utan övrig information. För att få ut ytterligare information om bostaden skall man ange email, namn och telefon nummer.  Ni kan då omedvetande blir registrerad som kund hos denna mäklarbyrå.

Skriv aldrig på ett reserveringskontrakt där pengar ingår om du ej har kontaktat en advokat som läst igenom detta.

Fastighetsmarknaden i Portugal har nu hamnat i ett mycket positivt investeringsläge av det enkla skälet att man haft flera år med stillastående eller nedåt gående priser. Jämfört med andra sydeuropeiska länder framstår Portugal just nu som den marknaden med störst potential för en god framtida utveckling av fastighetspriserna. I Portugal finns det inga bostadsområden eller ”urbanisationer” där bara svenskar bor, utan här bor man i samhället med portugiser.

Fortsatt stark fastighetsmarknad i Portugal 

Portugals ekonomiska utveckling har under 2017 ytterligare stärkts vilket även uppmärksammats från internationellt håll. BNP-utvecklingen på 3 % är högre än EU-snittet och arbetslösheten har minskat till under 9 %. Turist industrin fortsätter att slå nya rekord och anmärkningsvärt under 2017 är att hälften av omsättningen nu ligger på lågsäsongen vilket visar att man lyckas attrahera turister till landet även under vintermånaderna.

 Fastighetsmarknaden har under föregående året karakteriserats av fortsatt stigande priser inom de flesta segmenten och ökade investeringsvolymer, mycket genererat av utländska aktörer. Nybyggnationen samt ROT-sektorn har ökat väsentligt, men fortfarande i en takt som inte alls motsvarar det ökade inflödet av nya kunder på marknaden. Även den lokala marknaden har sett en ökad aktivitet och bankernas utlåning till bostadsköp fortsätter att öka parallellt med att utlåningsräntan har sjunkit under året.

Prisutvecklingen på nybyggda/ombyggda lägenheter har i centrala Lissabon och Cascais varit 15-20 % per år de senaste två åren. I övriga delar av landet har utvecklingen varit mer moderat med 4-5 % ökning.
Högsta priserna har under året nått € 15.000 per kvadratmeter på några få välbelägna lägenheter. Antalet genomförda transaktioner blev för 2017 ett rekordår med ca 140.000 bostäder. Detta är det högsta antalet på många år.

Det mesta talar för en fortsatt sund ekonomisk utveckling och en stark fastighetsmarknad i Portugal. Låg inflation samt numera stabil finansmarknad i kombination med ett fortsatt mycket stort intresse för landet gör att vi känner tillförsikt för 2018. Naturligtvis kommer marknaden i takt med ökad nybyggnation att balanseras något vilket förmodligen kommer att bromsa prisökningstakten något. Det är dock troligt att vi kommer att se generella prisökningar kring 4-5 % under 2018 och 3-4 % under 2019

Portugal har ca 5,5 miljoner bostäder fördelat på ca 3,5 miljoner familjer
Endast ca 35 % av samtliga bostäder är belånade.
Traditionellt äger man sin bostad och det är det vanligaste sättet att privatinvestera

Vi har ett stort utbud av bostäder till försäljning i hela landet. Hittar du en bostad på en annan mäklares hemsidan som vi ej har på våran hemsida, – sänd då över länken på bostaden till oss så tar vi fram denna till er visning. Portugal är ett stort land vilket gör att vi har flera mäklarkontor samt mäklare utspridda över hela Portugal för att ge den bästa service, – så hör bara av er vad ni vill se så löser vi detta. Vi finns på plats året runt i Portugal.

Sök bostad