Köpprocess

Kort om köpprocess

•Först skrivs ett sk ”löfteskontakt” hos notarien där köpare och säljare kommer överens om villkoren för affären. Handpenning och eventuella avgifter erläggs

•Viktig är att man i samband med detta ansöker om ett skattenummer. Din advokat hjälper dig eller så kan vi hjälpa till med skattenummer kostnadsfritt om du köper bostad via oss.

•Sedan kontrollerar notarien att allt är rätt beträffande fastigheten dvs, ägarförhållanden, utdrag ur fastighetsregister, skatteregister, pantbrev etc

•När allt är klart träffas mäklare, notarie, säljare och köpare (köparens advokat) för att skriva ”finalkontrakt”. Slutbetalning och eventuella avgifter betalas och inflyttning sker. Ägarbytet registreras sedan med notarieakten som grund.

Sök bostad