Att hyra bostad i Portugal

Det totala utbudet av hyresbostäder för långtidskontrakt har generellt de senaste åren minskat då efterfrågan ökat och ytterst få bostäder kommer ut på marknaden. Detta har även påverkat hyresnivåerna på bostäder. I Portugal finns inga kommunalt ägda bostadsbolag med hyresbostäder och ej heller bostadsrätter. Utan vill man hyra en bostad i Portugal för en längre tid är det en ägarbostad man hyr via mäklare.

I slutet av 2012 antogs en ny hyreslagstiftning som enkelt kan sammanfattas som en långt gången liberalisering. Lagen ger stort utrymme för hyresvärd och hyresgäst att fritt överenskomma om hyresavtalets förutsättningar. Tidigare praxis med 5-årsavtal används därför inte längre och avtalsperioden bestäms fritt emellan parterna liksom den uppsägningstid som skall gälla. En grundregel som gäller vad beträffar uppsägningstid är dock att ett nytecknat hyresavtal inte kan sägas upp av hyresgästen under den första tredjedelen av avtalets giltighetstid, dvs om överenskommen avtalstid är tre år kan avtalet således inte sägas upp från hyresgästens sida under det första året, även om så skulle avtalas mellan parterna.

De tidigare hyresavtalen gav stora fördelar för hyresgästen vilka nu kommer att försvinna då hyresvärdarna nu ges möjligheten att fritt förhandla avtalens längd och tid för uppsägning. Det är troligt att en ny marknadspraxis kommer att etableras med tiden vilken med stor sannolikhet kommer att innebära en större balans mellan avtalsparterna.

PortugalMäklarna  har tillgång till samtliga bostäder för uthyrning i Estoril och Cascais området. Du kan hyra en stor fin villa med pool, golfboende eller liten lägenhet. De flesta bostäder hyrs ut möblerade. För att hyra en bostad för långtidskontrakt i Portugal anlitar du en mäklare. Tänk på att marknaden är mycket dynamisk och de bostäder som kommer in för uthyrning oftast blir uthyrda samma dag. Det går heller inte att ”förboka” en bostad utan man får se på det aktuella utbudet på marknaden när ni kommer ner och från det datum ni då önskar hyra. Långtidskontrakt finner du lättast i Estoril och Cascais området som ligger nära storstaden Lissabon.

Om du ämnar ansöka om skattestatusen NHR är det extra viktigt att du hyr bostaden på långtidskontrakt. Kontraktet skall skrivas av mäklare samt registreras hos skatteverket i Portugal.
Se ytterligare information under fliken ”Skatt och Pension” på hemsidan.

Man kan också teckna tidsbegränsade hyreskontrakt på kortare tid. Detta är mycket populärt på Algarves och i Lissabon. Korttidshyra finner ni lättast via airbnb eller på hemsidor som endast sysslar med semesteruthyrning sk ”holiday letting”.  Vi mäklare handlägger ej semesterkontrakt.

Lägenhet i ”condominium” med pool.

Fristående små lägenhetskomplex.

Fristående villor med eller utan sjöutsikt

Fristående hus med pool

Boende centralt i stad

Sök bostad