Bank och finansiering vid bostadsköp i Portugal

Vad gäller finansiering vid köp av bostad i Portugal så finns möjlighet hos portugisisk bank och svensk bank. Lånevillkoren och processen varierar dock mycket mer än vad man är van vid ifrån Sverige och dessutom tar processen lite längre tid.

Om ni köper / hyr en bostad av oss hjälper vi er med bankkontakt för att öppna konto, få skattenummer och ansöka om lån.

Lånet skall vara slutamorterat vid 75 år ålder och du kan låna mellan 60% – 70% av bostadens värde. Villkoren kan variera. Banken gör en sedvanlig kreditbedömning.

Om ni är intresserade av lån så ber vi er vänligen meddela oss detta i ett tidigt skede. Detta skall då tas i beaktande i både budgivning på bostaden samt även stipuleras i köpekontraktet. Hör av er till oss för att få information vilka dokument som behövs för ansökan om lån i Portugal. Oftast krävs en rekommendation från mäklare, revisor, advokat i Portugal inför ditt bankbesök.

Sök bostad